Điểm học phần HDH hè thầy Đức

Điểm học phần HDH hè thầy Đức

 

Lịch gặp báo cáo đồ án thầy Đức

Tất cả các bạn làm đồ án, TTTN thầy Đức sẽ báo cáo lúc 8h ngày 31/08/2018 (Thứ 6) tại phòng D209. 

Sau ngày này sẽ không giải quyết bất trường hợp nào đi trễ hoặc không nộp bài

Lịch báo cáo DAMH, TTTN th Trường - th Đăng Khoa

Các bạn sinh viên thực hiện đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp thầy Minh Trường - thầy Đăng Khoa

- Thời gian: 14g00 ngày 29 tháng 08 năm 2018 (Chiều thứ 4)

- Địa điểm: D207

Đồ án hè 2018 (Cô Huyên)

Sinh viên làm đồ án chuyên ngành báo cáo vào sáng thứ 5 lúc 9h ngày 30/08, đồ án cơ sở vào sáng thứ 6 lúc 9h ngày 31/08.