Thông báo làm đồ án TTTN Thầy Viên

Tất cả các em SV do thầy hướng dẫn sẽ gặp thầy ít nhất 1 tuần 1 buổi vào 1 trong những ngày sau bắt đầu từ tuần 3.

1/ chiều thứ 2 D207

2/ Chiều thứ 4 D207

3/ Chiều thứ 5 D208

4/ Chiều thứ 6 D207

5/ Sáng thứ 7 D207

 

Thông báo 02 về đồ án Chuyên ngành

Do đợt đăng ký đồ án vừa rồi của lớp LOPHL4 chỉ để một giảng viên đứng tên. Nay khoa CNTT phân công giảng viên hướng dẫn đồ án. Đề nghị các sinh viên có trong danh sách xem bảng phân công (file đính kèm) để liên hệ với giảng viên hướng dẫn.

Chú ý: tất cả lịch hướng dẫn GV sẽ thông báo qua web của khoa, hoặc SV có thể liên hệ trực tiếp với GV;

 

Lịch gặp TTTN, Đồ án (cô Cúc)

Sinh viên nhận đề tài gặp cô:

+ Chiều T5 (21/02/2019) tại phòng D212 (từ 14g00 đến 16g00).

+ Sáng T6 (22/02/2019) tại văn phòng khoa CNTT (D101 - từ 10g00 đến 10g30).

SV không tới nhận đề tài đúng hẹn coi như bỏ TTTN, đồ án.


Thông báo Đồ án, TTTN - Trần Anh Khoa

Các sinh viên đăng ký đồ án CSN, đồ án CN hay TTTN do Thầy hướng dẫn sắp xếp lịch gặp GVHD 1 tuần/1 lần vào 1 trong các buổi sau trong tuần.

(Tuần 3 bắt đầu, ngày 25/02/2019)

1. Chiều thứ 3, lúc 14h00, P. D2-13

2. Sáng thứ 4, lúc 8h30, P. D2-07 

3. Chiều thứ 5, lúc 14h00, P. D2-06

4. Chiều thứ 6, lúc 14h00, P. D2-13

5. Chiều thứ 7, lúc 14h00, P. D2-12

TAK;

Thông báo 01 về Đồ án năm 2019

Khoa CNTT thông báo kế hoạch về việc thực hiện đồ án cơ sở ngành và đồ án chuyên ngành tới tất cả sinh viên có đăng ký đồ án trong học kỳ 2 năm 2018-2019 (Cụ thể xem trong file đính kèm).