Thông báo 01 về TTTN năm 2019

Khoa CNTT thông báo kế hoạch TTTN năm 2019, đề nghị các bạn sinh viên đọc kỹ (kế hoạch về TTTN năm 2019 - file đính kèm)

Chú ý:

1. Cách thức và thời gian chọn GVHD, thời gian có thể thay đổi hình thức TTTN

2. Thời gian thực hiện TTTN

 

Thông báo về xét tốt nghiệp tháng 3

Xét tốt nghiệp từ ngày 18/02/2019 đến 10/03/2019

Thủ tục:

1. Đơn xét tốt nghiệp (http://hitu.edu.vn/176.bieumaudaotao) -- mẫu số 9

2. Photo công chứng chứng chỉ ngoại ngữ

3. Lệ phí xét tốt nghiệp (lên phòng kế toán đóng rùi mang biên lai xuống khoa)

Nộp 3 giấy tờ nay cho giáo vụ khoa (phòng D101) theo giờ hành chính.

Đề nghị sinh viên làm đúng thời gian trên

Lịch gặp TTTN, Đồ án

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thầy Đức

Lịch gặp hàng tuần chiều thứ 2 (phòng D206) và sáng thứ 5 (Phòng D208) bắt đầu từ tuần 2

Tuần 2 không lên gặp coi như bỏ đồ án

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thầy Hiệp

Lịch gặp hàng tuần Sáng thứ 2 (phòng D211) và sáng thứ 6 (Phòng D206) bắt đầu từ tuần 2

Tuần 2 không lên gặp coi như bỏ đồ án

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thầy Tú

 

Lịch gặp hàng tuần Chiều thứ 4 (phòng D212) bắt đầu từ tuần 2 Tuần 2 không lên gặp coi như bỏ đồ án

Thực Tập công ty Hợp Thành Thịnh Tân Bình

Công ty Hợp Thành Thịnh tại Phạm Văn Hai - Tân Bình cần thuyển thực tập:
Mục 2 và 3 Nhân viên kỹ thuật VÀ Nhân viên đánh máy (Quản trị Website mua bán hàng)

Yêu cầu biết cài đặt máy tính chỉnh mạng bấm dây mạng. Giao sản phẩm máy tính tới Ngân Hàng nên công việc rất nhẹ nhàng.

Những bạn nào làm tốt sẽ được trợ cấp tiền và được giữ lại làm với mức lương phù hợp.

Y/C Tuyển 10 bạn NV Kỹ Thuật 5 Bạn đánh máy.
Liên Hệ Thầy Nhựt bằng số ĐT 0986979721 hoặc inbox cho thầy qua FB để thầy sắp xếp công việc.

Ưu tiên cho những bạn đăng ký sớm.

Mọi thông tin liên hệ có thể xem trong file đính kèm