Lịch phản biện đồ án (Thầy Trường- Thầy Khoa)

Các bạn sinh viên làm đồ án của thầy Trường và Thầy Khoa

Lịch phản biện đồ án lúc 13:30 thứ 6 ngày 1/9/2017 tại phòng D208.

 

 

Phản biện đồ án hè 2017 (cô Cúc + cô Huyên)

Các bạn sinh viên làm đồ án do cô Cúc hướng dẫn sẽ gặp cô Huyên để phản biện vào thứ 5 (ngày 31/08/2017) lúc 13g30 tại phòng D209.

Các bạn sinh viên làm đồ án do cô Huyên hướng dẫn sẽ gặp cô Cúc để phản biện vào thứ 5 (ngày 31/08/2017) lúc 13g30 tại phòng D208.

Khi đi nhớ mang theo máy tính để báo cáo, phiếu theo dõi và đĩa CD để nộp.

 

Điểm thi môn TKW - lớp hè-2017

Điểm thi môn TKW - lớp hè-2017

Kế hoạch bảo vệ đồ án hè T.Lợi+T.Anh Khoa

Các bạn làm đồ án hè do thầy A.Khoa và thầy Lợi mà chưa bảo vệ vào ngày 26/10 thì có mặt vào lúc 14h00 ngày 29/08 tại phòng D2-07 để báo cáo đồ án và TTTN hè.

Chú ý: 

1. Khi đi mang theo phiếu theo dõi đồ án

2. Đồ án được đóng gói phiên bản cuối cùng thành tập tin .rar và nộp sau khi báo cáo;

TAK;

LICH BÁO CÁO ĐAMH_THẦY SƠN VÀ THẦY NHỰT !

TẤT CẢ NHỮNG SV LÀM ĐỒ ÁN DO THẦY SƠNTHẦY NHỰT HƯỚNG DẪN

SẼ BÁO CÁO VÀO 8H00 SÁNG THỨ 3 (NGÀY 29/08/2017).

SV TẬP TRUNG TẠI PHÒNG MÁY D2 VÀ CHUẨN BỊ BÀI BÁO CÁO, TỜ GIẤY HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN, ĐĨA CD CHỨA NỘI DUNG BÁO CÁO...

SV nào vắng mặt sẽ nhận điểm 0.

 

Ngày đăng 23/08/2017. GV Phạm Văn Sơn