Danh sách nhóm thực hành môn Nhập môn lập trình (lớp CCC1811D - cô Cúc)

Các bạn sinh viên lớp CCQ1811D học môn Nhập môn lập trình do cô Cúc giảng dạy đi thực hành theo phân công trong danh sách đính kèm.

 

Báo cáo đồ án hè thầy Hồ Diên Lợi

Báo cáo đồ án hè 2018 do thầy Hồ Diên Lợi hướng dẫn:

Ngày báo cáo: 28/08/2018(thứ 3) - Buổi chiều(13h00)

Sinh viên chuẩn bị:

- Phiếu theo dõi đồ án: Nội dung trong phiếu gõ trên máy tính và in(Không nhận viết tay)

- Disk CD có chứa tất cả các nội dung của đồ án(Mã nguồn, CSDL(nếu có), tập tin báo cáo,...)

- Sinh viên đi báo cáo chuẩn bị sản phẩm trên máy tính cá nhân.

Chú ý: Sinh viên nào không đi báo cáo xem như bỏ thi.

Lịch báo cáo môn PTTK và Đồ án MH_HK Hè _Thầy Sơn

Thời gian: 17h30

Ngày : 07.09.2018

Phòng: D212

SV lưu ý: 

- Các nhóm làm báo cáo môn PTTK chuẩn bị: 

 + 1 Cuốn báo cáo

 + 1 CD có nhãn, bên trong gồm: file source code và file word+ PDF báo cáo và các tool làm phần mềm.

- Các nhóm báo Đồ án chuyên ngành và cơ sở ngành: 

  + mang theo phiều theo dõi đồ án

  + laptop và phần mềm đã cài đặt

- Những SV không đi báo cáo sẽ nhận điểm không và phải học lại

Danh sách nhóm thực hành môn Nhập môn lập trình (lớp CCC1811B - cô Cúc)

Các bạn sinh viên lớp CCQ1811B học môn Nhập môn lập trình do cô Cúc giảng dạy đi thực hành theo phân công trong danh sách đính kèm.


Lịch bảo vệ đồ án do thầy Viên hướng dẫn

Tất cả các em SV do thầy hướng dẫn đồ án tập trung tại phòng máy vào lúc 8h thứ 3 ngày 28 tháng 8 năm 2018 để phản biện nhé.