Lịch gặp đồ án- cô Mai

Các bạn sinh viên đăng ký làm đồ án cơ sở ngành học kỳ 2 (2017-2018) do cô Mai hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên để nhận đề tài theo lịch:

- Sáng thứ 3 (23/01/2018) tại phòng D206 (từ 9g45 đến 10g30).

- Sáng thứ 6 (26/01/2018) tại phòng D206 (từ 9g45 đến 10g30).

Khi đi mang theo phiếu heo dõi đồ án cơ sở (download tại đây và in ra: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/bieu-mau-don-tu/34-phieu-theo-doi-do-an-co-so-do-an-chuyen-nganh.html)

Sau thời gian này mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết. Danh sách sinh viên đăng ký đồ án do cô Mai hướng dẫn:

1 2115110003 Nguyễn Đức Anh CCQ1511A        
2 2115110150 Lê Nhật Anh CCQ1511C CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp C      
3 2116110002 Nguyễn Hoàng Anh CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
4 2115110269 Phạm Ngọc Báu CCQ1511D CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp D      
5 2116110011 Đoàn Minh Đạt CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
6 2116110086 Trần Thị Mỹ Duyên CCQ1611B CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp B      
7 2116110021 Lê Văn Hiệp CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
8 2116110242 Nguyễn Xuân Hiếu CCQ1611D CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp D      
9 2115110022 Đỗ Thị Hòa CCQ1511A CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp A      
10 2116110029 Đinh Trọng Hưng CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
11 2115110121 Võ Thị Tuyết Quỳnh CCQ1511B CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp B      
12 2116110309 Nguyễn Minh Tân CCQ1611B CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp B      
13 2116110053 Lê Chí Thanh CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
14 2115110058 Phạm Thị Thư CCQ1511A CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp A      
15 2116110133 Nguyễn Thị Thu Thủy CCQ1611B CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp B      
16 2116110062 Võ Thị Thùy Trang CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
17 2115110062 Tạ Thị Thùy Trang CCQ1511A CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp A      
18 2116110064 Phùng Công Triều CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
19 2115110064 Trịnh Quang Trường CCQ1511A CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp A      
20 2115110065 Lý Hoàng Quốc Tuấn CCQ1511A CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp A
 

Lịch nhận đồ án cơ sở ngành học kỳ 2 (cô Cúc)

Các bạn sinh viên đăng ký làm đồ án cơ sở ngành học kỳ 2 (2017-2018) do cô Cúc hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên để nhận đề tài theo lịch:

- Sáng thứ 4 (24/01/2018) tại phòng D206 (từ 9g45 đến 10g30).

Sáng thứ 5 (25/01/2018) tại phòng D206 (từ 9g45 đến 10g30).

- Chiều thứ 6 (26/01/2018) tại phòng D206 (từ 14g00 đến 15g00).

Sau thời gian này mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Danh sách sinh viên đăng ký đồ án do cô Cúc hướng dẫn:

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp
1 2116110013 Thạch Thế Đăng CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A
2 2115110085 Hồ Ngọc Định CCQ1511B CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp B
3 2116110018 Huỳnh Ngọc Hải CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A
4 2115110090 Trần Công Hậu CCQ1511B CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp B
5 2116110244 Trần Thị Thu Hoài CCQ1611D CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp D
6 2115110235 Đặng Phan Công Lễ CCQ1511D CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp D
7 2116110253 Nguyễn Văn Linh CCQ1611D CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp D
8 2116110113 Lê Thị Hoàng Oanh CCQ1611B CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp B
9 2115110187 Lê Minh Phương CCQ1511C CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp C
10 2116110046 Nguyễn Hùng Quân CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A
11 2116110051 Bùi Minh Tâm CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A
12 2116110127 Nguyễn Thanh Thông CCQ1611B CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp B
13 2116110135 Nguyễn Lê Minh Tiến CCQ1611B CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp B
14 2116110289 Nguyễn Thanh Toàn CCQ1611D CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp D
15 2114110070 Phạm Minh Trung CCQ1411A CDCQ K2014 - Công nghệ thông tin lớp A
16 2116110067 Lê Nam Trung CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A
17 2116110219 Nguyễn Văn Tuấn CCQ1611C CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp C
18 2116110299 Nguyễn Thị Thanh Vân CCQ1611D CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp D
19 2116110226 Nguyễn Thanh Việt CCQ1611C CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp C
20 2116110075 Trần Thanh CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A

 

Thông báo 02 về Thực tập tốt nghiệp năm 2018

Do Website của trường không cập nhật lại mã giảng viên theo kiến nghị của khoa nên việc đăng ký TTTN trên Web của trường chỉ là thủ tục đăng ký TTTN (giống như đăng ký học phần).

TTTN ở khoa vẫn có 2 hình thức như thông báo 01 không có gì thay đổi, SV lưu ý lại cách thức đăng ký một chút:

1. Đối với các SV đăng ký đi thực tập tại doanh nghiệp, thì lấy phiếu đăng ký thực tập điền thông tin đầy đủ (trong đó SV được quyền chọn GVHD - chính là GV theo dõi quá trình thực tập tại doanh nghiệp của mình) và nộp lại cho giáo vụ khoa hoặc GVHD từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 04/02/2018 (trước khi nghỉ tết); Link lấy biểu mẫu đăng ký TTTN: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/bieu-mau-don-tu.html

2. Đối với sinh viên không đi thực tập tại doanh nghiệp ngày 28/02/2018 khoa sẽ mở link cho các bạn chọn đề tài TTTN;

3. Vì TTTN SV được chọn GVHD nên nếu được các bạn chủ động liên hệ với GV để GV cho đề tài thực tập trước;

Chú ý: Các thông tin khác vẫn theo thông báo 01

Trần Anh Khoa

Lịch báo cáo ASP.NET (T.Trường)

Thời gian báo cáo: 13 giờ ngày 12/01/2018 tại phòng D211

Thông báo 01 về Thực tập tốt nghiệp năm 2018

Khoa công nghệ thông tin thông báo tới các sinh viên làm thực tập tốt nghiệp năm 2018 (học kỳ 2 năm 2017-2018) lưu ý một số vấn đề sau:

  1. Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn, các hình thức đăng ký thực tập tốt nghiệp (TTTN), các bước đăng ký TTTN và Kế hoạch thực hiện TTTN để thực hiện cho đúng, xem chi tiết trong tập tin: huongdan_DK_TTTN_Kehoach.docx
  2. Sinh viên xem kỹ nhóm đề tài - hướng đề tài mà giảng viên có thể hướng dẫn, xem chi tiết trong tập tin: danhsach_GV_NhomDT.docx

Đối với những bạn sinh viên đăng ký đi thực tập tại doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp họ yêu cầu giấy giới thiệu đi thực tập của nhà trường thì các bạn sẽ lấy mẫu từ Website của trường (http://hitu.edu.vn/176.bieumaudaotao), điền thông tin đầy đủ và nộp lại cho giáo vụ khoa (C.Xim);

Thời gian nộp giấy giới thiệu đi thực tập tại doanh nghiệp: từ ngày ra thông báo cho tới hết 04/02/2018. Qua tết tuần đầu tiên khoa sẽ đi đóng dấu và gửi lại cho các bạn.

Chú ý:

1. Mọi thắc mắc về TTTN đề nghị SV gặp trực tiếp T.Anh Khoa, vào Chiều ngày 10/01/2018 tiết 6-10 tại D2-12, Tối ngày 11/01/2018 tiết 11-15 tại Văn phòng khoa CNTT hoặc điện thoại trực tiếp 0909.497.446;

2. Sáng ngày mai (ngày 10/01/2018) các bạn bắt đầu đăng ký TTTN trên Web của trường;

Trần Anh Khoa