Điểm thi các lớp Thầy Phạm Văn Sơn

Đề nghị các bạn SV xem kỹ các cột điểm,

Nếu có khiếu lại thì phản hồi cho GV trước ngày 13/12/2018.

Sau thời hạn trên, GV không giải quyết.

Ngày đăng: 06/12/2018

GV Phạm Văn Sơn

 

Điểm quá trình lập trình quản lí (Thầy Viên)

các em xem file đính kèm

Nếu em nào thắc mắc thì có thể gặp thầy vào sáng thứ 7 phòng d211

Lịch học bù môn CSDL (cô Cúc)

Các bạn sinh viên học môn Cơ sở dữ liệu (lớp  LOPHL10) do cô Cúc phụ trách nghỉ ngày 26/11/2018 (do ảnh hưởng bão) học bù vào sáng thứ 2 (tiết 1-5) ngày 03/12/2018 tại phòng D315.