Đăng ký thi tay nghề

Nhằm lựa chọn những ứng viên ưu tú cho kỳ thi tay nghề cấp quốc gia. Nay khoa công nghệ thông tin tổ chức cuộc thi Tay nghề cấp khoa để ôn luyện và được tham gia kỳ thi cấp quốc gia. Bạn nào thể hiện năng lực của mình thì đăng ký theo form có sẵn.

Tại đây

Các Ngành đăng ký dự thi:

1. Thiết kế trang Web

2. Thiết kế đồ họa

3. Quản trị hệ thống mạng CNTT

Yêu cầu: độ tuổi không được lớn hơn 22 tuổi ( từ 1/1/1994 trở lại đây)

 

Thông báo thay đổi lịch học môn Tin học văn phòng lớp CCQ1410C (cô Cúc)

Các bạn sinh viên học môn Tin học văn phòng lớp CCQ1410C của cô Cúc thứ ba (ngày 20/10/2015) vẫn học bình thường.

Lịch nghỉ dời sang thứ ba (ngày 27/10/2015).

Lý do: Phòng đào tạo thay đổi thời khoá biểu do trường thay đổi lịch khai giảng.

Thông báo thay đổi lịch học môn Kỹ Thuật lập trình lớp CCQ1411D (cô Cúc)

Các bạn sinh viên học môn Kỹ thuật lập trình lớp CCQ1411D của cô Cúc chiều thứ ba ( ngày 20/10/2015) vẫn học bình thường.

Lịch nghỉ học được dời sang thứ ba (ngày 27/10/2015).

Lý do: Phòng đào tạo thay đổi thời khoá biểu do nhà trường thay đổi lịch khai giảng.

Thông báo đồ án cơ sở ngành (làm lại)

Thông tin tới lớp thực hiện đồ án cơ sở ngành học kỳ 1 năm 2015-2016 danh sách phân công đồ án (xem danh sách ở link bên dưới)

Phân công cụ thể:

1. Thầy Đức: số thứ tự từ 1 đến 6

2. Thầy Lợi: số thứ tự từ 7 đến 12

3. Cô Mai: số thứ tự từ 13 đến 18

4. Cô Cúc: số thứ tự từ 19 đến 24

5. Thầy A.Khoa: số thứ tự từ 25 đến 30

6. Thầy Luân: số thứ tự từ 31 đến 36

Chú ý: Các bạn xem danh sách và chủ động liên hệ với GVHD nhé; Link danh sách phân công: https://www.facebook.com/GiaSuCPT

TAK;