Thay đổi lịch gặp DAMH1, TTTN (c.Quyên)

Để đảm bảo quá trình làm việc tốt hơn, cô có một số thay đổi như sau:

  • Các bạn làm DAMH1 gặp cô vào chiều T5, T6 hằng tuần
  • Các bạn TTTN gặp cô sáng T6 hằng tuần

Thân!

 

Lịch gặp SV làm đồ án-TTTN-Khóa luận của các thầy cô (cập nhật liên tục)

Những sinh viên làm đề tài của thầy, cô hướng dẫn thì liên hệ gặp thầy, cô vào các ngày như sau:

 - Thầy Sơn:

 Các bạn sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp gặp thầy vào các tối thứ 3 phòng D2-11 hoặc tối thứ 5 phòng D2-08 (17h00 ->20h00) hàng tuần bắt đầu từ ngày 10/03/2015. Liên hệ: 0903392698.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thầy Tài:

Các bạn sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp gặp thầy buổi đầu tiên vào lúc 17h00 -> 19h30 chiều thứ 6 (13/03/2015) tại phòng D2-08. Liên hệ: 0979251264, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các bạn join vào group TTTN: https://www.facebook.com/groups/345572512310605/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô Cúc:

  Các bạn sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp gặp Cô vào lúc 13h00 -> 15h00 chiều thứ 6 (13/03/2015) tại phòng D2-11. Mọi trường hợp sinh viên vắng mặt sẽ không chịu trách nhiệm sau này.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- T. Đức:

 

Các SV thực hiện ĐỒ ÁN 1, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP gặp thầy mỗi tuần 1 lần vào sáng thứ tư tại phòng D2-08.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- T. Nhựt:

- Các SV thực hiện ĐỒ ÁN 1, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP gặp thầy mỗi tuần 1 lần.

Thời gian địa điểm Phòng máy

Tối thứ 2: P D206 từ 18-20h

Sáng thứ 3: P D207 Từ 8h-11h30.

Chiều thứ 5: P D206 từ 13h30 - 16h.

Chiều thứ 7: P D206 từ 14h -16h

Các em tham gia vào group fb để tiện liên lạc:

https://www.facebook.com/groups/789684137783889/

2015NhomDoanNhut

Các em sắp xếp buổi nào không học gặp T. Nhựt không tiếp sv đang học giờ khác sang thảo luận đồ án.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô Mai:

- Các SV thực hiện đồ án 1 gặp cô theo lịch đã hẹn trước Tết.

- SV thực hiện TTTN  chưa gặp lần đầu: gặp cô sáng thứ 6 (ngày 6/3) lúc 9h45 tại VP Khoa. Không giải quyết các trường hợp vắng mặt.

- SV thực hiện  khóa luận TN chưa gặp lần đầu: gặp cô sáng thứ 4 (ngày 11/3) lúc 9h45 tại PM. Không giải quyết các trường hợp vắng mặt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô Quyên:

Các bạn làm đề tài TTTN gặp cô vào sáng thứ 6 hằng tuần tại phòng máy D2-06. Cô không giải quyết các trường hợp vắng mặt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thầy Luân: 

+ Tất cả các bạn sinh viên làm đồ án thực tập tốt nghiệp gặp thầy buổi đầu tiên vào 09h45 thứ 4 ngày 11/03/2015 tại phòng máy D2-09 để hướng dẫn làm làm đồ án.

Lưu ý: Sinh viên phải tìm hiểu tổng quan về đề tài để trao đổi. Xem biểu mẫu viết báo cáo Tại đây. Mỗi đồ án TTTN cho phép 2 sinh viên làm chung nên tự thống nhất trước khi gặp. Những sinh viên vắng sẽ không chịu trách nhiệm sau này

+ Các tuần tiếp theo gặp thầy báo cáo nội dung đã tìm hiểu vào 1 trong các buổi sau: chiều, tối thứ 2; chiều thứ 3 tại phòng máy. Thời gian như trong lịch học

Tất cả tham gia vào group xem thông báo và lich hẹn: https://www.facebook.com/groups/DoAnLuan/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- T. Hiệp:

- Các SV thực hiện ĐỒ ÁN 1, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP gặp thầy mỗi tuần 1 lần.

Thời gian địa điểm Phòng máy 

Tối thứ 2: P D208 từ 18-20h

Sáng thứ 3: P D209 Từ 8h-11h30.

Tối thứ 7: P D207 từ 18h -20h

Sáng thứ 6: P D210 từ 8h30 -11h

Các em tham gia vào group fb để tiện liên lạc:

https://www.facebook.com/groups/853273354716173/

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

- T. Trường:

- Các SV thực hiện ĐỒ ÁN 1, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP gặp thầy mỗi tuần 1 lần.

Thời gian địa điểm Phòng máy 

Chiều thứ 2: P D212 từ 12-16h

Chiều thứ 4: P D206 Từ 14h-16h.

Tối thứ 6: P D212 từ 18h-20h

----------------------------------------------

Thầy Đăng Khoa:

Các bạn SV làm đồ án gặp thầy báo cáo ít nhất 1 lần/tuần vào các buổi sau:

- T4: 17g30-20g30: D207

- T6: 13g-16g: D2-10

Join Group https://www.facebook.com/groups/damhdangkhoa

 

Thay đổi lịch thực hành môn tkw lớp CCQ1322A (c.Quyên)

Các bạn lớp CCQ1322A sẽ bắt đầu thực hành lại vào sáng thứ 2 ngày 30/3 (tuần thứ 10)

Thân!

DAMH1 c.Quyên

Các bạn SV làm DAMH1 gặp cô hằng tuần vào 10h-11h hoặc 14h-16h thứ 5, 9h-11h sáng thứ 6 tại phòng máy.

 

Các bạn SV làm DAMH1 gặp cô vào lúc 10h ngày 5/2 tại phòng máy

Xem thêm tại: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/thong-bao/561-do-an-mon-hoc-1-cquyen.html

Sinh viên làm DAMH1 c.Huyên

Tuần này các bạn làm DAMH1 gặp cô chiều thứ 5 ngày 05/03 từ 13h30 đến 15h30 tại phòng D2-08