TB v/v đăng ký thi lại các môn học TCCN HK1 năm học 2015-2016

Thông báo đến các bạn học TCCN bị điểm tổng kết môn (< 5.0) chưa dự thi lần 1

  • Thời gian đăng ký thi lại từ 15/02/2016 đến 11h00 ngày 22/02/2016 tại văn phòng khoa (D1-01)
  • Lệ phí thi lại: 20.000đ
 

Lịch học chuyên đề "trí tuệ nhân tạo và ứng dụng" thay thế đồ án HKII 2015-2016

Lịch học lớp chuyên đề "Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng" học kỳ II 2015 - 2016 do TS Yillbyung Lee giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh.

Xem tiếp...

TB thi bổ sung môn Tin học đại cương, Tin học văn phòng và Nhập môn tin học học kỳ 1 năm 2015 - 2016

Những sinh viên chưa thi môn Tin học đại cương, Tin học văn phòng và Nhập môn tin học sẽ dự thi hết môn bổ sung học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau.

Xem tiếp...

Lịch báo cáo đồ án Thầy Thắng - Thầy Sơn - Thầy mạnh

Các SV làm đồ án môn học của T.Thắng, T.Sơn và T.Mạnh. Lịch báo cáo đồ án môn học lúc:

- Thời gian: 8g00 ngày 14/01/2016 (Sáng thứ 5)

- Phòng: D2-12

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị:

- file trình chiếu không quá 5 phút, trình bày về nội dung đã thực hiện được.

- File word đồ án

- File demo, video (nếu có)