Điểm kiểm tra chất lượng đầu ra ngày 29/06/2018

Điểm kiểm tra chất lượng đầu ra ngày 29/06/2018

Nhận phúc khảo tới hết ngày thứ 6 (13/07/2018)

Mẫu phúc khảo

 

Kế hoạch bảo vệ KLTN

Khoa thông báo kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2018

+ Thời gian: vào lúc 10h00 ngày 30/06/2018

+ Địa điểm: phòng D2-11

+ Danh sách các nhóm và thành viên hội đồng

Điểm thi cuối kỳ HDH thầy Đức new

Điểm thi cuối kỳ HDH thầy Đức

Xét tốt nghiệp đợt tháng 7

Tất cả các bạn xét tốt nghiệp chú ý: Thời gian từ ngày hôm nay đến hết ngày 30/06/2018. Khi đến nộp cần đem các giấy tờ sau:

Đối với khóa cũ:

1. Giấy chứng nhận bằng B anh văn (Công chứng)

2. Giấy xét tốt nghiệp

Đối với đúng khóa

1. Giấy chứng nhận bằng B anh văn (Công chứng)

2. Lên phòng kế toán đóng tiền lấy biên lai đem xuống khoa CNTT

Thời gian: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 tại văn phòng Khoa CNTT

 

TB danh sách sinh viên kiểm tra Tin Học (Chuẩn đầu ra) ngày 10/06/2018

Danh sách chính thức sinh viên kiểm tra Tin Học (Chuẩn đầu ra) ngày 10/06/2018.

Lưu ý:

- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 15 phút mỗi ca thi.

- Thí sinh xem kỹ Họ tên, Ngày Sinh, Nơi sinh; nếu phát hiện có sai sót báo lại cho Cán bộ coi thi điều chỉnh.

- Thí sinh mang theo CMND, thẻ Sinh viên hoặc Giấy tờ có dán ảnh.