TB thi bổ sung môn Tin học đại cương, Tin học văn phòng và Nhập môn tin học học kỳ 1 năm 2015 - 2016

Những sinh viên chưa thi môn Tin học đại cương, Tin học văn phòng và Nhập môn tin học sẽ dự thi hết môn bổ sung học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau.

Xem tiếp...

 

Lịch báo cáo đồ án Thầy Thắng - Thầy Sơn - Thầy mạnh

Các SV làm đồ án môn học của T.Thắng, T.Sơn và T.Mạnh. Lịch báo cáo đồ án môn học lúc:

- Thời gian: 8g00 ngày 14/01/2016 (Sáng thứ 5)

- Phòng: D2-12

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị:

- file trình chiếu không quá 5 phút, trình bày về nội dung đã thực hiện được.

- File word đồ án

- File demo, video (nếu có)

 

Ký tên môn quản trị mạng (học lại) T. Viên

Tất cả các em học môn Quản Trị Mạng của Thầy gặp thầy để ký tên vào bảng điểm vào chiều thứ 6 ngày 8/01/2016 tại phòng D209

Lịch báo cáo ĐAMH thầy Minh Trường - Đăng Khoa

Thông báo tới các bạn sinh viên làm đồ án thầy Minh Trường và thầy Đăng Khoa

lịch báo cáo đồ án môn học lúc:

- Thời gian: 8g00 ngày 07/01/2016 (Sáng thứ 5)

- Phòng: D2-10

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị:

- file trình chiếu không quá 5 phút, trình bày về nội dung đã thực hiện được.

- File word đồ án

- File demo, video (nếu có)