Điểm thi kết thúc các môn (C.Huyên)

Chúc các em may mắn lần sau

Điểm TK- Tin VP- Lớp TINVP1- Sáng T4- cô Mai

Sv thắc mắc về điểm thi gửi mail về : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hạn chót 10/1/2019.

Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc