Thông báo học bù- Lớp Photoshop -cô Mai

Lớp CCQ1711b (Photoshop học chiều thứ 2): - Nghỉ tuần 42 (18/6). Học bù 12h30 chiều T6 tuần 40 (08/06) PM D2-12

Lớp CCQ1711a (Photoshop học sáng thứ 3): - Nghỉ tuần 42 (19/6). Học bù 12h30 chiều T5 tuần 40 (07/06) PM D2-12

Còn lại học bình thường.

Chú ý: Ngày học bù có kiểm tra, các bạn nhớ đi học đầy đủ.

 

Thông báo 02 về Olympic Tin học cấp trường

Do lịch phòng máy bị bận (lý do: tuần vừa rồi cúp điện và nhà trường ưu tiên sử dụng phòng máy để dạy bù) và cộng thêm có một số bạn Sinh viên kiến nghị là lịch thi Olympic Tin học vào ngày 02/06/2018 trùng với lịch học trên lớp.

Do đó, BTC xem xét và quyết định dời lịch thi Olympic Tin học tới ngày 30/06/2018 (khi đó tất cả các lớp đã thi học kỳ 2 kết thúc).

BTC xin chân thành thông báo và cảm ơn các bạn.

Ngày thi: 30/06/2018

Thời gian: 8h00

Địa điểm: phòng D2-11; D2-12

TM.BTC

Trần Anh Khoa

LỊCH PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN DO CÔ CÚC HƯỚNG DẪN

Thông báo

SV làm đồ án cơ sở ngành và thực tập tốt nghiệp do cô Cúc hướng

dẩn sẽ gặp thầy Phạm Văn Sơn để phản biện vào ngày 07/06/2018, thời gian: 8h - 11h00, Phòng D211.

Lịch phản biện T. Nhựt - T. Sơn

Lớp do thầy Sơn hướn dẫn sẽ được Thầy Nhựt chấm phản biện vào thứ 5 tuần tới 07.06.2018 phòng D212 lúc 9h00

SV mang theo ctrinh trình bày 10 phút. Gv hỏi 5 phút

Sv do thầy Nhựt hd thì gặp cô Cúc phản biện vào ngày mai. 31.05

Các e sv đến đúng giờ và chuẩn bị đầy đủ thông tin nhé!

Lịch báo cáo đồ án Thầy Viên & Thầy Hiệp

Các em làm đồ án do thầy Viên và thầy Hiệp hướng dẫn tập trung tại dãy D2 lúc 8h00 ngày 08/06/2018 để phản biện.