Lịch báo cáo đề tài (c.Quyên)

Các bạn làm DACS, DACN của c.Quyên sẽ đi báo cáo lần cuối vào 9h ngày 27/12/2017 tại phòng máy. Khi đi mang theo giấy theo dõi tiến độ.

Mọi yêu cầu chi tiết các bạn vào trang web của cô, user, pass đã cung cấp trước đó, bạn nào quên thì liên hệ qua email, tin nhắn.

Lịch báo cáo đồ án chính thức: 12h30 ngày 4/1/2018, tại phòng máy.

 

THVP Thầy Nhựt dạy

STT

Mã sinh viên

Họ tên sinh viên

ĐQT

1

2115010035

Đinh Ngọc Diễm Quyên

8

2

2115070097

Võ Nguyễn Mỹ Linh

0

3

2115070135

Nguyễn Thị Trang

0

4

2115170153

Nguyễn Tuấn Anh

8.8

5

2116100025

Lê Thị Thanh Liêm

8.2

6

2116100033

Tạ Thị Thúy Ngân

8.9

7

2116100040

Trần Thị Bích Phương

9.3

8

2116100043

Phan Thị Mỹ Quyên

9.5

9

2116100047

Hoàng Thị Đan Thanh

6.8

10

2116100049

Nông Thị Thắm

7.6

11

2116100072

Nguyễn Thị Thùy Vi

6.3

12

2116100101

Nguyễn Thị Liên

6.4

13

2116100139

Trần Thị Lam Trúc

9.2

14

2116100147

Nguyễn Thái Tường Vi

0

15

2116100160

Võ Thị Thùy Diệu

7.8

16

2116100166

Nguyễn Thị Hà

7.6

17

2116100171

Trần Thị Huệ

0

18

2116100176

Trần Thị Ngọc Lan

8.6

19

2116100179

Trần Thị Thùy Linh

8.3

20

2116100186

Trần Thị Bích Ngọc

7.6

21

2116100192

Lê Thị Hoàng Oanh

7.8

22

2116100213

Phan Thị Thu Thúy

9.3

23

2116100224

Phan Thị Yên

7.1

24

2116100225

Lê Thị Kim Yến

8.4

25

2116100297

Mai Thị Lan Vy

8.4

26

2116100305

Phan Thị Diễm

4.2

27

2116100336

Ngô Thị Kiều Oanh

7.3

28

2116100342

Nguyễn Thị Thanh

9

29

2116100343

Nguyễn Thị Thành

8.2

30

2116100362

Phạm Thị Kim Tuyền

6.4

31

2116100397

Nguyễn Thị Thùy Ngân

8.2

32

2116100405

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

8.3

33

2116100407

Đặng Thị Quỳnh Như

5.3

34

2116100411

Tô Thị Xuân Sang

9.2

35

2116100415

Nguyễn Thị Thanh

6.7

36

2116100423

Nguyễn Thị Hoài Thương

7.2

37

2116100431

Đặng Thị Trinh

7.8

38

2116100452

Nguyễn Thị Kim Hoàng

0

39

2116100462

Nguyễn Trương Hà My

8.3

40

2116100483

Nguyễn Thị Chiến Thắng

8.4

41

2116100494

Hoàng Thị Tuyết Trinh

7.6

42

2116100496

Nguyễn Thị Cẩm Tuyến

8.2

43

2116120125

Biện Thị Mai Phương

7.2

44

2116120303

Nguyễn Quế Anh

0

45

2116120346

Nguyễn Văn Thoại

3.4

46

2116120358

Phạm Anh Triều

7.3

47

2116120361

Trịnh Anh Tùng

7.6

48

2116120394

Trần Nhật Huy

0

49

2116120492

Trần Trọng Thức

6.4

50

2116210214

Trần Nguyễn Ngọc Châu

6.2

51

2116210242

Nguyễn Ngọc Thanh Nhã

8.6

52

2116240011

Nguyễn Ngọc Hân

7.6

53

2116240043

Tăng Ngọc Thu

7.2

54

2116240044

Phạm Thu Thủy

8.1

55

2116240046

La Thị Thanh Thương

8.3

56

2116240183

Trương Thị Duyên

6.2

57

2116240216

Phạm Thị Thêm

6.3

58

2116240219

Trần Thị Thoa

8.6

59

2116240221

Võ Thị Thùy

6.6

60

2116240243

Nguyễn Ngọc Dung

9.6

61

2116240244

Võ Thị Mỹ Duyên

7.6

62

2116240247

Nguyễn Đặng Hồng Hạnh

0

63

2116240251

Trần Thị Kim Hoa

6.8

64

2116240256

Hà Minh Hưng

7.6

65

2116240263

Đặng Lê Hải Linh

8.3

66

2116240270

Võ Thị Nghĩa

6.7

67

2116240278

Trần Vinh Quang

8.7

68

2116240279

Phan Thị Thanh

8.7

69

2116240285

Vũ Thị Thủy

8

70

2116240294

Phạm Thị Thảo Vi

7.8

71

2116240308

Nguyễn Thị Hằng

8.4

72

2116240337

Lê Phạm Thanh Quí

0

73

2116240341

Nguyễn Thành Thiện

3.8

74

2116240351

Lê Thị Lệ Trinh

0

75

2116240412

Võ Thị Xinh

0

76

 

Trần THị Bích Như

7.2

77

 

Trần Thị Thảo

6.4

78

 

Nguyễn Lâm Anh

0

79

 

Nguyễn Thị Kim Hoàng

0

80

 

Nguyễn Thùy Linh

0

81

 

Trần PHương Vân Anh

9.2

82

 

Trương Văn PHương

9.3

83

 

Nguyễn Quốc Dương

8.7

84

 

Trần thị Hương

8.4

85

 

Đào Ngọc Linh

7.8

86

 

Nguyễn Ngọc Châu

0

87

 

Võ Minh Nhựt

0

88

 

Mỹ Hòa

0

89

 

Lâm Oanh

9.3

90

 

Nguyễn Da Phong

8.4

SQL Học lại T.Nhựt dạy

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Mã lớp ĐQT
1 2113110007 Châu Hoàng Khương Duy CCQ1311A 6.3
2 2113110107 Nguyễn Đình Lộc CCQ1311B 5.5
3 2113110202 Hán Quang Vinh CCQ1311C 0
4 2113110221 Trương Ngọc Độ CCQ1311D 7.8
5 2114110015 Nguyễn Văn Được CCQ1411A 5.3
6 2114110035 Nguyễn Hoàng Khang CCQ1411A 6.8
7 2114110038 Phan Văn Lĩnh CCQ1411A 5.2
8 2114110092 Nguyễn Phi Đạo CCQ1411B 7
9 2114110093 Nguyễn Thành Đạt CCQ1411B 7.3
10 2114110094 Nguyễn Tiến Đạt CCQ1411B 7.8
11 2114110126 Võ Thanh Phúc CCQ1411B 6.9
12 2114110128 Võ Long Quân CCQ1411B 7.2
13 2114110139 Lê Trần Tiến CCQ1411B 6.7
14 2114110147 Nguyễn Mạnh Tùng CCQ1411B 6.6
15 2114110156 Huỳnh Tấn Vương CCQ1411B 6.9
16 2114110178 Nguyễn Huỳnh Công Hậu CCQ1411C 7.1
17 2114110184 Nguyễn Minh Huyền CCQ1411C 0
18 2114110186 Đoàn Quốc Khánh CCQ1411C 7.6
19 2114110196 Lê Công Mộng CCQ1411C 7
20 2114110200 Nguyễn Minh Nhã CCQ1411C 6.2
21 2114110231 Phạm Hoàng Tùng CCQ1411C 0
22 2114110240 Phan Thị Ngọc Bích CCQ1411D 7.4
23 2114110245 Nguyễn Đình Chính CCQ1411D 6.8
24 2114110277 Hồng Châu Liêm CCQ1411D 8.2
25 2114110279 Nguyễn Đức Quang Long CCQ1411D 5.2
26 2114110283 Phạm Quốc Nam CCQ1411D 7.8
27 2114110284 Trần Minh Ngoan CCQ1411D 7.4
28 2114110295 Nguyễn Văn Phước CCQ1411D 7.3
29 2114110304 Lê Thị Thu CCQ1411D 0
30 2114110310 Đặng Quốc Triệu CCQ1411D 5.8
31 2115110022 Đỗ Thị Hòa CCQ1511A 0
32 2115110041 Lê Thanh Phước CCQ1511A 6.4
33 2115110070 Dương Ngọc Vinh CCQ1511A 7.6
34 2115110081 Ngô Thị Kim Duyên CCQ1511B 7.8
35 2115110087 Nguyễn Văn Điền Em CCQ1511B 7.9
36 2115110090 Trần Công Hậu CCQ1511B 6.8
37 2115110120 Lê Thị Quí CCQ1511B 6.4
38 2115110127 Nguyễn Văn Thái CCQ1511B 0
39 2115110133 Bùi Quang Tiến CCQ1511B 8
40 2115110181 Phan Thành Nhớ CCQ1511C 5.3
41 2115110220 Nguyễn Hữu Bắc CCQ1511D 8.2
42 2115110241 Đỗ Văn Nguyên CCQ1511D 7.6
43 2115110242 Trương Minh Phong CCQ1511D 8.3
44 2115110254 Nguyễn Trung Trí CCQ1511D 7.3
45 2115110260 Nguyễn Ngọc Tuấn CCQ1511D 8.7
46   Kiều trung hoa   6.7
47   Lê Hoàng Kha   7.8
48   Bùi trọng đạt   7.5
49   Nguyễn Thành Đạo   7.3
50   Trần Chánh Lập   7.6
51   Nguyễn Thị Ngọc Hân   5.6

Điểm Quá Trình Lớp Chiều T.4 T.Nhựt dạy

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Mã lớp Điểm Quá Trình
1 2117180051 Trần Văn An CCQ1718B 7.8
2 2117180052 Đỗ Đức Anh CCQ1718B  
3 2117180053 Trần Thanh Chiến CCQ1718B 8.7
4 2117180054 Nguyễn Văn Chức CCQ1718B 6.8
5 2117180055 Dương Văn Công CCQ1718B 0
6 2117180056 Hồ Quốc Cường CCQ1718B 4.8
7 2117180057 Trần Văn Ngọc Dàu CCQ1718B 7.8
8 2117180058 Dương Chí Dững CCQ1718B 7.2
9 2117180059 Nguyễn Thành Đạt CCQ1718B 6.3
10 2117180060 Nguyễn Kế Điền CCQ1718B 8.1
11 2117180061 Nguyễn Phi Hậu CCQ1718B 6
12 2117180062 Nguyễn Công Hiếu CCQ1718B 6.8
13 2117180063 Đỗ Minh Hiếu CCQ1718B 0
14 2117180064 Nguyễn Ngọc Hiếu CCQ1718B 9.5
15 2117180065 Phan Văn Huỳnh CCQ1718B  
16 2117180066 Trần Đông Hưng CCQ1718B 8.6
17 2117180067 Đinh Quốc Hưng CCQ1718B 5.5
18 2117180068 Phạm Thái Khang CCQ1718B 8.2
19 2117180069 Lê Đăng Khánh CCQ1718B 9
20 2117180070 Nguyễn Lê Phương Kiệt CCQ1718B 0
21 2117180071 Nguyễn Hoàng Long CCQ1718B 7.4
22 2117180072 Huỳnh Xuân Ngàn CCQ1718B 7
23 2117180073 Phan Trường Nghĩa CCQ1718B 8.3
24 2117180074 Lê Văn Nghĩa CCQ1718B 8.5
25 2117180075 Nguyễn Văn Nguyên CCQ1718B 6
26 2117180076 Dương Trung Nhân CCQ1718B 8.2
27 2117180077 Lê Đức Phát CCQ1718B 7.9
28 2117180078 Nguyễn Trần Phát CCQ1718B 6.9
29 2117180079 Lưu Phong CCQ1718B 8.4
30 2117180080 Nguyễn Cao Phước CCQ1718B 7.8
31 2117180081 Lê Văn Quốc CCQ1718B 0
32 2117180082 Nguyễn Hồng Sơn CCQ1718B 0
33 2117180083 Nguyễn Văn Sự CCQ1718B 0
34 2117180084 Võ Tấn Tài CCQ1718B 6.8
35 2117180085 Đoàn Minh Tâm CCQ1718B 4
36 2117180086 Nguyễn Huỳnh Trung Tâm CCQ1718B  
37 2117180087 Lê Đức Nhật Tân CCQ1718B 7.7
38 2117180088 Võ Ngọc Thạch CCQ1718B 8.8
39 2117180089 Lê Hoài Thanh CCQ1718B 0
40 2117180090 Phùng Quang Thân CCQ1718B 7.6
41 2117180091 Nguyễn Phi Thiện CCQ1718B 5.3
42 2117180092 Trượng Minh Thông CCQ1718B 0
43 2117180093 Nguyễn Ngọc Thuận CCQ1718B 6
44 2117180094 Nguyễn Văn Tịnh CCQ1718B 8.3
45 2117180095 Huỳnh Văn Toàn CCQ1718B 7
46 2117180096 Đặng Khắc Triệu CCQ1718B 0
47 2117180097 Nguyễn Thành Trung CCQ1718B 0
48 2117180098 Dương Quang Trường CCQ1718B 0
49 2117180099 Lâm Hoài Tuấn CCQ1718B 6.5
50 2117180100 Trần Ngọc Tuấn CCQ1718B 0
51 2117180101 Ngô Văn Tuấn CCQ1718B 0
52 2117180102 Lê Viết Tuấn CCQ1718B 6.4
53 2117180103 Nguyễn Hữu Vinh CCQ1718B 7.2
54 2117180104 Nguyễn Đức Vũ CCQ1718B 6.8
55 2117180105 Đỗ Thanh Xuân CCQ1718B 8.7

Báo cáo DACS và DACN thầy Viên và thầy Đ khoa

Tất cả các em là đồ án thầy Viên và thầy Đăng Khoa tập trung tại phòng máy vào lúc 2h00 ngày 28/12/2017