TB thay đổi phòng học môn Trí tuệ nhân tạo thầy Đức

Sinh viên học môn Trí tuệ nhân tạo của thầy Đức giảng dạy thay đổi phòng học ngày thứ 4 (16/08/2017) từ phòng D5-30 chuyển xuống phòng D4-22

 

Thông báo sinh viên làm đồ án, thực tập tốt nghiệp- cô Mai

Sinh viên phải báo cáo hàng tuần (sáng, chiều thứ 2 hoặc sáng thứ 3, sáng thứ 6) tại PM. 

Sinh viên không báo cáo hai tuần liên tiếp xem như tự ý bỏ đề tài. Cô sẽ không giải quyết mọi trường hợp.

Sinh viên làm đồ án hè cô Huyên

Sinh viên thực hiện DACS, DA chuyên ngành của cô nếu 2 tuần không gặp giáo viên thì coi như sinh viên tự bỏ không thực hiện đồ án nữa, mọi thắc mắc sau này cô không giải quyết

Lịch hướng dẫn đồ án hè T.Mạnh

Lịch hướng dẫn đồ án hè của tất cả sinh viên vào sáng chiều thứ 7 hàng tuần tại phòng máy D212.

Cụ thể:

             Sáng:   8h30-11h

             Chiều: 14h-15h30.

Đồ án hè thầy Đăng Khoa

Các bạn sinh viên làm đồ án môn học học kỳ hè gặp thầy theo lịch sau:

- Gặp lần đầu: (Bắt buộc với mọi sinh viên): 11g30 ngày thứ 4 (19/7) tại phòng D2-07
Sinh viên không gặp lần đầu coi như bỏ đồ án.

- Gặp hướng dẫn định kỳ:

* Chiều thứ 2: D2-07

* Chiều thứ 6: D2-13