Cuộc thi Video dành cho Sinh viên trong khuôn khổ Giải thưởng Phát triển USAID/ Vietnam

Cuộc thi Video dành cho Sinh viên trong khuôn khổ Giải thưởng Phát triển USAID/ Vietnam do USAID Việt Nam tổ chức. Thể lệ tham dự và các thông tin khác xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Điểm thi tốt nghiệp TCCN 03/2015

Sinh viên xem điểm thi theo link bên dưới

Xem tiếp...

Danh sách tham quan công ty GameLoft ngày 31/03/2015

Danh sách sinh viên tham quan công ty GameLoft vui lòng xem trong file đính kèm.

Xem tiếp...

Hướng dẫn đồ án 2 (làm lại) cô Cúc

Các bạn sinh viên làm đồ án môn học 2 do cô Cúc hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên để nhận yêu cầu chi tiết của đề tài theo lịch:

+ 14g00 thứ 6 (27/03/2015) tại phòng D211.

+ hoặc 20g00 thứ 6 (27/03/2015) tại phòng D209.