Thông báo nghỉ học(22/9)-Lớp xử lý ảnh- cô Mai-

Lớp CCQ1311D xử lý ảnh tại P D7-41 tiết 8-9, nghỉ chiều nay (22/9) . Lịch học bù thông báo sau.

Cô Mai

 

Thông báo đổi TKB- Lớp TCTin - Thiết kế web

Từ tuần 3, Lớp TC Tin - TKế web cô Mai đổi lịch học như sau:

Nghỉ học Tiết 4-5 sáng thứ tư.

Học chiều thứ 5 tiết 6-10, phòng B202

Môn thay thế Lý thuyết đồ thị cho khóa CĐ 34,35

Đối với khóa CĐ 34, 35 (năm 2010, 2011) bị nợ môn Lý thuyết đồ thị hoặc thuật toán được thay thế bằng môn Kiểm thử phần mềm mã môn: 229051 vì môn này không được mở ở các khóa sau (đang mở ở học kỳ này cho khóa 2012) Các khóa sau 36, 37 không áp dụng cho việc thay thế này.

Trưởng Khoa

Huỳnh Trọng Đức

TB thi lại môn CSDL (CĐ) và Tin học (TCCN) năm học 2013-2014

Các bạn SV-HS tập trung tại phòng máy khoa CNTT để thi lại các môn sau:

- Tin học (TCCN thi lại): 15h00 ngày 11/09/2014 (thứ năm)

- Cơ sở dữ liệu (Lớp hè CĐ): 16h30 ngày 11/09/2014 (thứ năm)

Chú ý: Nếu trùng lịch học thì báo lại cho khoa cntt biết để xử lý, hạn chót trước ngày 09/09/2014 (thứ ba)