Thông báo đồ án cơ sở ngành (làm lại)

Thông tin tới lớp thực hiện đồ án cơ sở ngành học kỳ 1 năm 2015-2016 danh sách phân công đồ án (xem danh sách ở link bên dưới)

Phân công cụ thể:

1. Thầy Đức: số thứ tự từ 1 đến 6

2. Thầy Lợi: số thứ tự từ 7 đến 12

3. Cô Mai: số thứ tự từ 13 đến 18

4. Cô Cúc: số thứ tự từ 19 đến 24

5. Thầy A.Khoa: số thứ tự từ 25 đến 30

6. Thầy Luân: số thứ tự từ 31 đến 36

Chú ý: Các bạn xem danh sách và chủ động liên hệ với GVHD nhé; Link danh sách phân công: https://www.facebook.com/GiaSuCPT

TAK;

 

T/b mở lớp Nhập môn lập trình

Thông báo tới các bạn sinh viên khóa 37, 38:

Theo đúng cây chương trình đào tạo của khoa, môn "Nhập môn lập trình" là môn tiên quyết (bắt buộc đã học, và thi qua) trước khi học môn "Kỹ thuật lập trình".

Tuy nhiên, do hệ thống đăng ký môn học online của trường không sử dụng tính năng môn học tiên quyết, nên nhiều bạn rơi vào trường hợp:

- Chưa học Nhập môn lập trình, nhưng đã đăng ký và hiện tại đang học Kỹ thuật lập trình

- Đã học Nhập môn lập trình, nhưng thi rớt, hiện tại đang học Kỹ thuật lập trình

Do là môn học tiên quyết, nên sẽ rất khó khăn, thậm chí không thể học được môn "Kỹ thuật lập trình" nếu chưa hoàn thành "Nhập môn lập trình". Để khắc phục khiếm khuyến về kiến thức này, nay khoa CNTT ra thông báo, nhằm tập hợp các bạn sinh viên thuộc một trong 2 trường hợp nêu trên:

- Đến gặp thầy Đăng Khoa và đăng ký Họ tên - sđt tại phòng D210

- Hạn cuối: ngày 07/10/2015

Hội Thảo Công nghệ thông tin chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo mạng nơron

Vào lúc 10h00 thứ 4 ngày 30/09/2014 tại phòng B09 Khoa công nghệ thông tin có tổ chức hội thảo về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo mạng nơ ron do TS Yillbyung Lee đến từ Hàn Quốc trình bày.

Xem tiếp...

Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên 2015-2016

Thông báo kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên 2015-2016. Các bạn sinh viên có nhu cầu liên hệ giảng viên để đề xuất đề tài hoặc hướng dẫn. Hạn cuối nộp hồ sơ đến 05/10/2015. Xem file đính kèm

Tham khảo các bước NCKH: http://fit-hitu.edu.vn/tin-tuc/nghien-cuu-khoa-hoc/361-cac-buoc-trien-khai-mot-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc.html