Sinh viên khóa 2011 (K.11) đăng ký xin giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

Những sinh viên đi thực tập bên ngoài, yêu cầu đăng ký giấy giới thiệu thực tập theo mẫu và lớp trưởng các lớp tổng hợp lại nộp về khoa từ ngày ra thông báo đến ngày 21/02/2014. Khoa sẽ không nhận từng cá nhân riêng lẻ.

Mẫu phiếu tải tại link như sau: http://fit-hitu.edu.vn/home/sinh-vien/bieu-mau-don-tu/66-giay-gioi-thieu-thuc-tap-tot-nghiep.html

Lưu ý: Về việc nhận chứng chỉ GDQP và GDTC, khi nào nhà trường thông báo lấy chứng chỉ thì sinh viên liên hệ phòng Quản lý đào tạo để nhận.

 

Tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho SV học niên chế

 Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho các sinh viên khóa cũ học theo hình thức niên chế.

Xem tiếp...