Lịch HD Đồ án T.Nhựt

Lịch hướng dẫn đồ án hè của tất cả sinh viên vào sáng chiều thứ 2 hàng tuần tại phòng máy

Sáng D208 vào lúc 8h-11h

Chiều 13h đến 15h30 nhé.

 

 

Lịch hướng dẫn Đồ án Cơ sở ngành_Thầy Sơn

LỊCH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN THẦY PHẠM VĂN SƠN

Cả ngày thứ 3, thời gian: (8h00 - 11h00 hoặc 14h00 - 16h00); Phòng máy D212

Chiều thứ 7, thời gian:( 14h00 - 16h00), Phòng máy D207

Lưu ý:

 + SV không liên hệ với GV coi như bỏ làm và sẽ nhận điểm 0.

 + SĐT GV: 0967.367.768

 + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đồ án thầy Trường

Sinh viên gặp thầy vào chiều thứ 2 phòng D206 và sáng thứ 4 tại phòng D212 máy khoa CNTT

Đồ án thầy Hiệp

Tất cả các bạn làm đồ án thầy Hiệp gặp thầy vào thứ 6 hàng tuần sáng từ 8h-10h30 chiều từ 13h-16h. Tại phòng máy D208

Hướng dẫn DACS, DACN hè 2017 (cô Cúc)

Sinh viên làm đồ án gặp cô vào thứ 4 (ngày 19/07/2017) lúc 8g30 đến 10g00 hoặc 14g30 đến 15g30 tại phòng D209 để nhận đề tài.