Điểm quá trình MMT thầy Hiệp

Các em phản hồi trước ngày 30/12/2017

 

Báo cáo đồ án- cô Mai

Các bạn làm DACS và DACN với c.Mai sẽ báo cáo bài làm lần cuối vào chiều thứ 7, 23/12 tại phòng máy.

Khi đi mang theo giấy theo dõi tiến độ. 


Báo cáo đồ án Nhóm T.Sơn, T.Nhựt, Cô Cúc

[Báo cáo đồ án]

Những sv do T.Nhựt hướng dẫn sẽ được báo cáo vào chiều thứ 5 (21.12.2017) vào lúc 13h30 tại phòng D208 cô Cúc phản biện.

Những sv do Cô Cúc hướng dẫn sẽ được báo cáo vào chiều thứ 4 (20.12.2017) vào lúc 13h30 tại phòng D206 thầy Nhựt phản biện.

Những sv do T. Sơn hướng dẫn sẽ được báo cáo vào chiều thứ 4 (20.12.2017) vào lúc 13h30 phòng D206 thầy Nhựt phản biện  hoặc chiều thứ 5 (21.12.2017) vào lúc 13h30 tại phòng D208 cô Cúc phản biện. (Sv liên hệ với T. Sơn để xem mình đi buổi thứ 4 hay thứ 5)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sinh viên chuẩn bị:

1. File báo cáo trong vòng 15 phút

2. Chương trình minh họa

3. File world báo cáo.

4. Máy tính cày sẵn hoặc usb chép tại máy trường.

5. Tờ theo dõi báo cáo có ký tên của GVHD

 

 

Nộp đồ án cs và cn thầy Viên

Tất cả các em làm đồ án cs và chuyên nghành gặp thầy lần cuối vào 9h00 thứ 5 ngày 21/12.
ps: Em nào không gặp thì được miễn nộp nhé.

Nộp DACS, DACN (C.Quyên)

Các bạn làm DACS và DACN với c.Quyên sẽ báo cáo bài làm lần cuối vào 9h, 20/12 tại phòng máy. Khi đi mang theo giấy theo dõi tiến độ.

Thân!