Thông báo sinh viên làm đồ án, TTTN (cô Cúc)

Tất cả sinh viên làm đồ án, TTTN do cô Cúc hướng dẫn sau 2 tuần liên tiếp không gặp cô để báo cáo coi như tự ý bỏ đề tài.
Mọi thắc mắc về sau không được giải quyết.

 

 

Lịch hướng dẫn TTTN (cô Cúc)

Sinh viên làm thực tập tốt nghiệp gặp cô để nhận đề tài theo lịch:

- Sáng thứ 4 (ngày 07/3/2018) từ 9h00 đến 9h30 tại phòng D2-06.

- Sáng thứ 5 (ngày 08/3/2018) từ 9h00 đến 9h30 tại phòng D2-06.

Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc. 


Danh sách sinh viên làm TTTN do cô hướng dẫn:

2115110079 Lê Văn Dũng 10/11/1997 CCQ1511B
2115110087 Nguyễn Văn Điền Em 16/10/1992 CCQ1511B
2115110095 Nguyễn Văn Hiếu 01/01/1996 CCQ1511B
2115110132 Nguyễn Văn Tiễn 25/08/1997 CCQ1511B
2115110145 Lê Thị Huyền Vy 12/05/1997 CCQ1511B

 

Sinh viên làm ĐACN, ĐACS, TTTN (c.Huyên)

Tất cả sinh viên làm đồ án cô Huyên nếu 2 tuần liên tiếp không gặp cô báo cáo coi như tự ý bỏ đề tài và nhận đểm 0. 

Sinh viên làm TTTN (C.Huyên)

Sinh viên làm thực tập tốt nghiệp gặp cô sáng thứ 7 ngày 10/3/2018 từ 8h30 đến 10h30 phòng D2-09 để nhận đề tài. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc