LỊCH BÁO CÁO ĐACS, ĐACN VÀ TTTN_THẦY TÚ VÀ THẦY LỢI!

Các bạn sinh viên  cần chuẩn bị:

1. Đối với sinh viên làm Đồ án cơ sở ngành, Đồ án chuyên ngành chuẩn bị:

- Một đĩa CD trong đó: Mã nguồn, Tập tin hướng dẫn sử dụng phần mềm(nếu có), tập tin báo cáo đồ án (word+ pdf), đĩa có ghi rõ thông tin sinh viên, loại đồ án, tên đề tài, tên giáo viên hướng dẫn

- Phiếu theo dõi: Đầy đủ thông tin, chữ ký của giáo viên hướng dẫn

2. Đối với sinh viên làm Thực tập tốt nghiệp

- Một đĩa CD trong đó: Mã nguồn, Tập tin hướng dẫn sử dụng phần mềm(nếu có), tập tin báo cáo đồ án (word+ pdf), đĩa có ghi rõ thông tin sinh viên, loại đồ án, tên đề tài, tên giáo viên hướng dẫn

- Phiếu theo dõi:

    + Thực tập tốt nghiệp tại trường: Đầy đủ thông tin, chữ ký của giáo viên hướng dẫn

    + Thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp:  Đầy đủ thông tin, chữ ký(có đóng dấu) của công ty thực tập và của giáo viên hướng dẫn

- In báo cáo 1 tập

3. Thời gian, phòng: Sáng thứ 2(ngày 04/06/2018 - 8h00) - Phòng: Tập trung D2

4. Sinh viên làm đồ án với thầy Tú - Sáng thứ 6(01/06/2018) gặp thầy LỢI tại phòng D2-12

 

Lịch báo cáo ĐỒ ÁN_thầy Phạm Văn Sơn

LỊCH BÁO CÁO DACSN VÀ TTTN_THẦY SƠN !

Các bạn sinh viên  cần chuẩn bị:

1. Đối với SV làm Đồ án cơ sở ngành: chuẩn bị một đĩa CD gồm:

 - 1 file báo cáo đồ án (word+ pdf)

 - 1 thư mục chứa source code và các tool làm đồ án

 - Trên nhãn CD cần ghi rõ: Tên đề tài, Họ và tên SV, MSSV, Mã lớp và Họ và tên GV hướng dẫn.

2.Đối với SV làm đồ án thưc tập tốt nghiệp : chuẩn bị cuốn báo cáo đã in sẵn và một đĩa CD gồm:

 - 1 file báo cáo đồ án (word+ pdf)

 - 1 thư mục chứa source code và các tool làm đồ án

 - Trên nhãn CD cần ghi rõ: Tên đề tài, Họ và tên SV, MSSV, Mã lớp và Họ và tên GV hướng dẫn.

3. Lưu ý:

- Năm nay GV sẽ phản biện chéo giữa các GV với nhau, vì vậy các đồ án của thầy sẽ do thầy Nhựt phản biện, các SV gặp thầy Nhựt vào sáng thứ 5, Ngày 07/06/2018 tại các phòng máy nhà D2 và D3.

 

 

 

Lịch báo cáo Đồ án thầy Minh Trường + Đăng Khoa

Thông báo đến các bạn sinh viên làm đồ án thầy Minh Trường và Đăng Khoa lịch phản biện như sau:

- Thời gian: 8g30 ngày 01/06/2018 (Sáng thứ 6)

- Địa điểm: Phòng D2-12

Báo cáo đồ án và TTTN do Thầy Nhựt hướng dẫn

Sinh viên làm đồ án và TTTN do Thầy Nhựt hướng dẫn báo cáo phản biện với cô Cúc lúc 8h00 sáng thứ 5 tuần 19 (ngày 31/5/2018) tại PM.


Lịch phản biện đồ án và TTTN T.AKhoa+T.Hán

Thông tin tới tất cả các bạn sinh viên làm đồ án hay TTTN do Thầy Anh Khoa và Thầy Hán hướng dẫn trong học kỳ 2 năm 2017-2018 có mặt lúc 8h00 ngày 05/06/2018, tại phòng máy D2-09 để phản biện đồ án và TTTN.

Chú ý: Mọi trường hợp tự ý vắng mặt xem như không đi bảo vệ; Các bạn có thể sửa đồ án và TTTN tới ngày bảo vệ;

TAK