Lịch gặp đồ án hè 2018 thầy Đức

Sinh viên làm đồ án thầy Đức gặp vào lúc 8h-11h thứ 5 và thứ 6 phòng D206

 

Lịch gặp đồ án T.Trường

Các bạn sinh viên làm đồ án học kỳ hè gặp thầy vào:

Tiết 1-4 thứ 3 phòng D207

Tiết 1-4 thứ 5 phòng D208

Lịch gặp đồ án hè th Đăng Khoa

Thông báo tới các bạn làm đồ án hk hè của th như sau:

Lịch gặp:

- D212: Sáng t3, t4 (Tiết 2-4)

- D206: Chiều t4, 5, 6 (Tiết 7-9)

Thông báo hè 2018 - Thầy Lợi

Tất cả các bạn đồ án thầy Lợi chiều thứ 3 ngày 10/7/2018 gặp thầy tại phòng D208 nhận đồ án, bạn nào không gặp coi như bỏ đồ án. Nếu bận không gặp được thì inbox qua facebook hoặc zalo: 0987093579, cảm ơn.

Thông báo làm đồ án hè Thầy Viên

Gặp hàng tuần vào ngày thứ 7 (cả ngày) tại phòng D212.