TB báo cáo ĐAMH, TTTN HK1 năm học 17-18

- Thầy Đức - Thầy Mạnh:

Tất cả các bạn sinh viên làm ĐAMH, TTTN của thầy Đức và thầy Mạnh hướng dẫn tập trung báo cáo vào lúc 8g00 ngày 21/12/2017 (Thứ 5). SV vắng mặt bị điểm 0

 

Chú ý! Các bạn lớp CCQ1711E, CCQ1722A đang học TĐC!

Đề nghị các bạn xem kỹ danh sách chia nhóm và đi đúng buổi thực hành! Chú ý các buổi Sáng T4 và chiều T6 !

TB thi lại môn Kiểm thử phần mềm - Cô Hồng Vân

Tất cả sinh viên lớp Kiểm thử phần mềm (Lớp Học Lại) sẽ thi lại môn này theo lịch thi chung của nhà trường, đợt thi ngày tối ngày 27/12/2017 sẽ hủy.

Dự kiến lịch thi từ cuối tháng 12/2017. Các bạn sinh viên theo dõi trên web đăng ký môn học để xác định ngày thi cụ thể.

Lý do: Nhà trường không cho phép thi trước lịch thi chung đối với môn tự luận.

Lịch học bù các lớp -cô Mai

Học bù lý thuyết:

- Lớp Photoshop Sáng t2 -Tiết 4-5 : Học bù sáng T2, tiết 4-5, tuần 10 (6/11) , phòng  B101

- Lớp Photoshop Chiều t2 -Tiết 6-7 : Học bù chiều T2, tiết 6-7, tuần 10 (6/11), phòng B101

Lớp Photoshop Sáng t4 -Tiết 4-5 : Học bù sáng T4, tiết 4-5, tuần 9 (1/11), phòng B206

-Lớp Lập trình web sáng t4- tiết 1-3: Học bù sáng T4, tiết 1-3, tuần 11 (15/11), phòng B101

- Lớp Thiết kế web LOPHL5, tối t4: Học bù tối thứ 7, tuần 9(4/11), phòng D206

Học bù thực hành cô sẽ báo sau cho từng nhóm. 

Thông báo sinh viên làm đồ án cô Cúc

Các bạn sinh viên làm đồ án với cô sau 2 tuần liên tiếp không gặp cô để báo cáo coi như tự ý bỏ đồ án.

Mọi thắc mắc về sau không được giải quyết.