Báo cáo đồ án và TTTN do Thầy Nhựt hướng dẫn

Sinh viên làm đồ án và TTTN do Thầy Nhựt hướng dẫn báo cáo phản biện với cô Cúc lúc 8h00 sáng thứ 5 tuần 19 (ngày 31/5/2018) tại PM.


 

Lịch phản biện đồ án và TTTN T.AKhoa+T.Hán

Thông tin tới tất cả các bạn sinh viên làm đồ án hay TTTN do Thầy Anh Khoa và Thầy Hán hướng dẫn trong học kỳ 2 năm 2017-2018 có mặt lúc 8h00 ngày 05/06/2018, tại phòng máy D2-09 để phản biện đồ án và TTTN.

Chú ý: Mọi trường hợp tự ý vắng mặt xem như không đi bảo vệ; Các bạn có thể sửa đồ án và TTTN tới ngày bảo vệ;

TAK

Lịch gặp TTTN, DACS, DACN thầy Đức và thầy Mạnh

Tất cả các bạn làm đồ án 2 thầy thì lên báo cáo ngày 01/06/2018. Tại phòng D213 lúc 8h sáng

khi lên báo cáo cần chuẩn bị:

sv lưu đĩa CD, bìa đĩa ghi tên đề tài, mã sv, tên sv, lớp,  tên gv hướng dẫn. TTTN: sv nộp cuốn báo cáo và đĩa CD. nộp cho gvhd


Lịch gặp lần cuối DACS, TTTN - c.Quyên

Đề nghị các bạn làm DACS và TTTN của c.Quyên gặp cô sớm nhất có thể để chỉnh sửa và thống nhất nội dung document, khi đi mang theo phiếu theo dõi tiến độ, ký tên vào danh sách dự thi (bạn nào không ký - không có điểm)

Hạn cuối gặp để báo cáo DACS và TTTN:

  • DACS: sáng thứ 7 - 26/5/2018
  • TTTN: sáng thứ 6 - 25/5/2018

Chú ý:

  • Nội dung sản phẩm: hoàn thành hết các yêu cầu (youtube).
  • Nội dung document (word): trên website, phần thông báo, viết và gửi bài qua email để chỉnh sửa. In ra sau khi hoàn thành + đĩa CD. (Riêng các bạn DACS không in)

Thông báo về báo cáo đồ án

Sv theo dõi lịch bảo vệ DA, TTTN cụ thể trên web 
DAMH: sv lưu đĩa CD, bìa đĩa ghi tên đề tài, mã sv, tên sv, lớp,  tên gv hướng dẫn.
TTTN: sv nộp cuốn báo cáo và đĩa CD.
nộp cho gvhd