Thông báo làm đồ án T. Viên

Tất cả những em làm đồ án của thầy sẽ gặp thầy để báo cáo vào tuần 15 một trong các ngày chiều t2,t5 phòng D207, sáng t4 và t7 phòng D211.

phải hoàn thiện file word và hiểu nội dung làm để trả lời câu hỏi trước khi gặp thầy.

 

Điểm thi các lớp Thầy Phạm Văn Sơn

Đề nghị các bạn SV xem kỹ các cột điểm,

Nếu có khiếu lại thì phản hồi cho GV trước ngày 13/12/2018.

Sau thời hạn trên, GV không giải quyết.

Ngày đăng: 06/12/2018

GV Phạm Văn Sơn

Điểm quá trình lập trình quản lí (Thầy Viên)

các em xem file đính kèm

Nếu em nào thắc mắc thì có thể gặp thầy vào sáng thứ 7 phòng d211

Lịch học bù môn CSDL (cô Cúc)

Các bạn sinh viên học môn Cơ sở dữ liệu (lớp  LOPHL10) do cô Cúc phụ trách nghỉ ngày 26/11/2018 (do ảnh hưởng bão) học bù vào sáng thứ 2 (tiết 1-5) ngày 03/12/2018 tại phòng D315.