Lịch thi các lớp Thầy Sơn giảng dạy

SV đến trước giờ thi 30 phút.

 

Danh sách nhóm thực hành môn Nhập môn lập trình (lớp CCC1811A - cô Cúc)

Các bạn sinh viên lớp CCQ1811A học môn Nhập môn lập trình do cô Cúc giảng dạy đi thực hành theo phân công trong danh sách đính kèm.

Đồ án hè 2018 - Trần Anh Khoa

Đề nghị các bạn làm đồ án (đồ án cơ sở và đồ án chuyên ngành) hè 2018 do Thầy Trần Anh Khoa hướng dẫn lên báo cáo vào:

- Sáng thứ 3 ngày 28/08/2018

- Lúc 9h45

- Phòng D2-09

Chú ý: Khi đi đóng gói đồ án thành folder là mã sinh viên của mình;

Mua tài liệu học môn Nhập môn lập trình

Các bạn sinh viên khóa mới nhập học 2018 mua giáo trình Nhập môn lập trình tại thư viện của Trường Cao đẳng Công thương Tp.HCM để học môn Nhập môn lập trình.

Bắt đầu từ 13/8/2018, các bạn đem theo giáo trình này khi đi học môn Nhập môn lập trình.

 

Sinh viên học lại môn NMLT

Các bạn sinh viên đăng ký học lại môn Nhập môn lập trình sẽ học theo thời khóa biểu của khóa mới 2018, bắt đầu từ 13/8/2018.

Do đó các bạn cập nhật thời khóa biểu và đi học cho đúng lịch, nếu không các bạn sẽ bỏ mất một số buổi học. Mọi thắc mắc về điểm danh, bài tập sau này Cô sẽ không giải quyết.