Lịch gặp báo cáo đồ án thầy Đức

Tất cả các bạn làm đồ án, TTTN thầy Đức sẽ báo cáo lúc 8h ngày 31/08/2018 (Thứ 6) tại phòng D209. 

Sau ngày này sẽ không giải quyết bất trường hợp nào đi trễ hoặc không nộp bài

Lịch báo cáo DAMH, TTTN th Trường - th Đăng Khoa

Các bạn sinh viên thực hiện đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp thầy Minh Trường - thầy Đăng Khoa

- Thời gian: 14g00 ngày 29 tháng 08 năm 2018 (Chiều thứ 4)

- Địa điểm: D207

Đồ án hè 2018 (Cô Huyên)

Sinh viên làm đồ án chuyên ngành báo cáo vào sáng thứ 5 lúc 9h ngày 30/08, đồ án cơ sở vào sáng thứ 6 lúc 9h ngày 31/08. 

Danh sách nhóm thực hành môn Nhập môn lập trình (lớp CCC1811D - cô Cúc)

Các bạn sinh viên lớp CCQ1811D học môn Nhập môn lập trình do cô Cúc giảng dạy đi thực hành theo phân công trong danh sách đính kèm.