Sinh viên làm TTTN (C.Huyên)

Sinh viên làm thực tập tốt nghiệp gặp cô sáng thứ 7 ngày 10/3/2018 từ 8h30 đến 10h30 phòng D2-09 để nhận đề tài. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc

 

Thông báo 03 về Thực tập tốt nghiệp (TTTN) năm 2018

Các bạn sinh viên khóa 39 (hoặc các bạn khóa trước chưa làm TTTN) chưa đăng ký đi TTTN tại doanh nghiệp (chưa nộp phiếu đăng ký TTTN) sẽ đăng ký một đề tài thực tập cụ thể như sau:

1.Hình thức đăng ký: đăng ký online

2. Link đăng ký: http://dkda.fit-hitu.edu.vn (Sinh viên xem phần trợ giúp: đổi thông tin cá nhân, cách đăng nhâp tại menu phải phía dưới link này)

3. Ngày và thời gian đăng ký: 18h00 thứ 6, nhằm ngày 02/03/2018; Chú ý các bạn có thể xem đề tài từ ngày thông báo.

Chú ý:

1. Các bạn trước khi đăng ký đề tài cần cung cấp thêm thông tin: Email, điện thoại, đổi mật khẩu (mật khẩu mặc định là ngày tháng năm sinh);

2. Khi đăng ký sinh viên được chọn GV, đề tài;

3. Sinh viên trước khóa 39 muốn đăng ký TTTN phải gửi thông tin (Mã SV, họ tên) vào tin nhắn facebook: https://www.facebook.com/hodienloi

Lich gặp làm đồ án với Thầy Lợi

Thông báo tới tất cả các bạn sinh viên làm đồ án với thầy học kỳ 2 - 2018, gồm:

- Đồ án cơ sở ngành

- Đồ án chuyên ngành

- Thực tập tốt nghiệp(doanh nghiệp, tại trường)

Lịch làm đồ án: 

- Xem thời khóa biểu của thầy tại: https://www.facebook.com/groups/clublaptrinhweb/

- Sắp xếp lên ngồi làm ít nhất 2 tiết một tuần, bất kỳ buổi nào tại Phòng Thực Hành

- Vắng 3 tuần khỏi cần lên.

Lịch hướng dẫn đồ án T.Mạnh 2018

- Thứ 5, phòng D208

- Thời gian: 13g-16g

T. Nhựt thông báo lịch gặp sinh viên đồ án 1,2, TTTN

Lịch gặp sinh viên 

Buổi sáng 8h30 đến 10h45.

Buổi chiều 13h30 đến 15h45

Các buổi sau:

Sáng chiều thứ 2 (Sáng D209  Chiều D213)

Sáng thứ 3 Phòng D209

Sáng thứ 6 Phòng D207

Hân hạnh được đón tiếp sv

Mọi thông tin thắc mắc gởi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.