ĐACS CÔ HUYÊN

Tất cả sinh viên làm đồ án gặp cô lúc 9h30 ngày 10/7 (thứ 4) phòng D213 để nhận đề tài nhé.

 

Phân công đồ án & TTTN Hè

Khoa CNTT thông báo tới các sinh viên đăng ký đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành và TTTN (gọi chung là đồ án) xem phân công dưới đây (xem chi tiết trong file đính kèm). Sinh viên chủ động liên hệ hoặc theo dõi lịch gặp GVHD trên Web khoa CNTT để nhận đồ án và thực hiện đồ án.

Kế hoạch thực hiện đồ án theo như lịch, tức là từ tuần 2 đến hết tuần 7. Tuần 8 sẽ báo cáo đồ án.

Trần Anh Khoa

Link xem danh sách phân công đồ án

TTTN-Đồ án cô Mai-học kỳ hè

Các bạn làm đồ án và thực tập tốt nghiệp do cô Mai hướng dẫn gặp cô lúc 10h sáng T2 ngày 8/7 tại Phòng máy để nhận đề tài nhé

Điểm thi Corel - lop T3

Điểm thi Corel - lop T3

Điểm thi Corel - lop T5

Điểm thi Corel - lop T5