Thông báo về môn chuyên đề thực tập 1 đợt 2

Tất cả sinh viên tham gia đợt 2 của chuyên đề thực tập 1

Làm báo cáo và nộp vào đường dẫn sau:

http://honghiepit.fit-hitu.edu.vn/

Với lớp: CDTT1

Nội dung file nộp: MSSV_HOTENSV_dot 2 (không đúng cấu trúc sẽ không nhận bài)

Hạn cuối: 20/11/2019

Nội dung báo cáo nằm ở cuối trang của file hướng dẫn viết báo cáol

 

Đăng ký tham quan doanh nghiệp cho môn chuyền đề thực tế đợt 3

Các bạn còn lại chưa tham quan 2 đợt trước thì đăng ký nhé (Những đăng ký trước đây coi như bỏ hết bây giờ phải đăng ký lại).

Những trường hợp không được đăng ký

+ Đã đăng ký và đi thực tế doanh nghiệp 2 đợt trước

+ Những bạn đăng ký 2 đợt trước mà không đi bị loại khỏi danh sách (trừ những trường hợp đã giải quyết)

+ Những bạn trùng lịch học với lịch đi tham quan

Link đăng ký đi tham quan đợt 3

Danh sách những sinh viên chưa nộp bài chuyên đê thực tập đợt 1

1. Đỗ Đức Hòa

2. Đỗ Hoài Nam

3. Lê Mạnh Tiến

4. Lê Tường Vũ

5. Hồ KIm PHương

6. Đặng Hữu Thành

 

 

NHững sinh viên đã đăng ký mà không tham gia (không cần phải nộp bài)

1. Tô Văn Hải

2. Trần Thanh Quyền

3. Nguyễn Thành Trung