Báo cáo đồ án - Thực tập tốt nghiệp Thầy Tú

Sinh viên làm Đồ án - Thực tập tốt nghiệp của Thầy Tú gặp Gv phản biện

- Thời gian lúc 12h30 thứ 7 ngày 15/06/2019

- Phòng: D212

- Sinh viên cần chuẩn bị: Phiếu theo dõi.


 

Điểm quá trình học kì 2 - Đợt 2 (T.Mạnh)

Điểm quá trình các môn: Tin học, Lý thuyết đồ thị, Lập trình quản lý (đợt 2)

Có ý kiết thắc mắc gì liên hệ giảng viên.

Điểm ĐACS và TTTN (c.Huyên)

Điểm ĐACS:

1. Nguyễn Bảo Tú: 6

2. Nguyễn Thị Ánh Vy: 6

3. Trần Văn Tư: 5

4. Trần Hoàng Sơn: 7

5. Nguyễn Minh Quang: 7

6. Trần Trung Trực: 7.5

7. Nguyễn Thị Cẩm Tú: 5.5

Điểm TTTN

1. Đoàn Thị Mỹ Linh: 8.5

2. Lê Thị Hoàng Oanh: 8.5

3. Nguyễn Văn Thành: 7

4. Trịnh Thị Thu: 9

5. Nguyễn Minh Tân: 9

6. Võ Tiến Thuận: 7.8

7. Trần Thị Mỹ Duyên: 9

8. Nguyễn Thị Thu Thủy: 7