Lịch gặp Đồ án và TTTN thầy Hiệp trước khi bảo vệ

Tất cả sinh viên làm đồ án thầy Hiệp sẽ gặp lần cuối để báo cáo các ngày trong tuần 16 vào các ngày như sau:

+ Sáng 2, 4, 6: từ 7h30-11h30 tại phòng D207, D213, D209

+ Chiều thứ 3 lúc 12h30-16h30 tại phòng D207

Sau tuần 16 sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào của sinh viên

 

 

Báo cáo DACS, DACN, TTTN Thầy Đức và thầy Mạnh

Tất cả các bạn làm đồ án và thực tập của 2 thầy thì lên báo cáo ngày 30/05/2019. Tại phòng D209 lúc 14h00 sáng

Khi lên báo cáo cần chuẩn bị:

+ Đối với SV làm DACS, DACN: lưu đĩa CD, bìa đĩa ghi tên đề tài, mã sv, tên sv, lớp,  tên gv hướng dẫn

+ Đối với SV làm TTTN: lưu đĩa CD, bìa đĩa ghi tên đề tài, mã sv, tên sv, lớp,  tên gv hướng dẫn. Kèm theo cuốn báo cáo in ra có bìa kiếng

==> Tất cả nộp cho GVHD

Báo cáo đồ án và TTTN buối cuối- cô Mai

SV làm đồ án  gặp gv buổi cuối vào   Chiều T5 (23/5) lúc 16h30 tại PM D2-08 hoặc D2-07.

SV làm thực tập TN  gặp gv buổi cuối vào Chiều T5 (30/5) lúc 16h30 tại PM D2-08 hoặc D2-07.

Điểm thi TINVP_TINDC_Thầy Sơn

Đề nghị SV xem kỹ điểm, nếu có khiếu lại

thì phản hồi cho GV trước ngày 27.05.2019

Ngày đăng 20.05.2019

GV Pham Văn Sơn

Cập nhật thời khóa biểu các lớp cô Mai

Do phải kết thúc sớm để kịp thi, các bạn cập nhật thời khóa biểu mới để đi học đúng ngày nhé.