Thông báo 03 về KLTN

Khoa công nghệ thông tin tới các nhóm thực hiện khóa luận tốt nghiệp 2019

+ Thời gian phản biện: từ 15/07/2019 cho đến hết ngày 22/07/2019. Các nhóm liên hệ với GV phản biện để thống nhất ngày phản biện.

+ Thời gian báo cáo KLTN: Chiều tối lúc 16h30 ngày 25/07/2019 tại phòng D2-06.

+ Danh sách phản biện và thứ tự báo cáo khóa luận xem tập tin đính kèm. Tập tin đính kèm

TTBM

Trần Anh Khoa

 

Lịch gặp sinh viên làm đồ án (T.Trường)

Các bạn sinh viên làm đồ án gặp thầy vào các ngày:

+ Thứ 3: 8g00-11g00 và 13g00-16g00 phòng D206

+ Thứ 5: 8g00-11g00 phòng D206

Lịch gặp sinh viên làm TTTN Hè 2019 (Thầy Lợi)

Các bạn sinh viên làm thực tập tốt nghiệp hè 2019 gặp thầy vào các ngày:

+ Thứ 4: Phòng D212

+ Thứ 5: Phòng D209

+ Thứ 6: Sáng Phòng D212 - Chiều D211


Sáng từ 8h00-11h00, Chiều từ 13h00-16h00

DACN thầy Hiệp

Các bạn làm đồ án thầy Hiệp thì gặp thầy các ngày như sau:

+ Sáng thứ 2 phòng D213 từ 8h00-11h00

+ Sáng thứ 4 phòng D207 từ 8h00-11h00

+ Sáng thứ 6 phòng D213 từ 8h00-11h00 

 

Chú ý: Tất cả các sinh viên lên gặp thầy vào tuần đầu tiên để nhận đề tài (Tuần 2) Sau tuần này sẽ không giải quyết

DACS, DACN, TTTN Thầy Đức

Các bạn làm đồ án thầy Đức thì gặp thầy các ngày như sau:

+ Sáng thứ 3 phòng D208 từ 8h00-11h00

+ Sáng thứ 5 phòng D208 từ 8h00-11h00

 

 

Chú ý: Tất cả các sinh viên lên gặp thầy vào tuần đầu tiên để nhận đề tài (Tuần 2) Sau tuần này sẽ không giải quyết