Thông báo lịch học bù môn Trí tuệ nhân tạo thầy Đức

Các sinh viên học bù môn TTNT thầy Đức bù vào thứ 2 (08/04/2019) hoặc thứ 4 (10/04/2019) tại phòng D421 tiết 123

 

Thông báo 01 về KLTN 2019

Khoa CNTT thông báo tới tất cả các bạn sinh viên khóa 40 (nhập học 2016) có trong danh sách đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp kế hoạch thực hiện KLTN năm 2019 (Xem chi tiết trong file kèm theo).

1. Kế hoạch thực hiện KLTN năm 2019

2. Danh sách những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN.

TAK;

Sinh viên làm đồ án (cô Cúc)

Các sinh viên làm đồ án do cô Cúc hướng dẫn 2 tuần liên tiếp không lên gặp cô theo lịch hẹn để báo cáo coi như tự ý bỏ đồ án.

Mọi thắc mắc về sau không được giải quyết.

Lịch gặp đồ án - TTTN - c.Quyên

SV làm đề tài, TTTN với c.Quyên gặp cô lúc 9h, thứ 3 hằng tuần tại phòng D2-08. 2 tuần kể từ khi ra thông báo này, bạn nào không gặp coi như bỏ đồ án.

Cảm ơn!

Lich hướng dẫn đề tài_Thầy Sơn

Sinh viên đăng ký đề tài do thầy Phạm Văn Sơn hướng dẫn 

có thể gặp GV theo lịch sau:

- Sáng thứ 5, phòng D206

- Sáng thứ 5, phòng D213

- Chiều thư 7, phòng D208

Lưu ý: 

Các em truy cập vào đường linh bên dưới để cung cấp thông tin sinh viên và chọn đề tài

GV sẽ gửi tài liệu cho SV khi nhận được thông tin đăng ký

https://goo.gl/forms/dDxLQ31JkZlbcRcf2