Lịch báo cáo đồ án hè (Thầy Trường)

Các sinh viên làm đồ án có mặt tại phòng D209, lúc 14h00 ngày 30/08/2019 để báo cáo đồ án.

Chú ý: Khi đi phản biện mang theo toàn bộ nội dung đồ án và phiếu theo dõi để nộp.

 

Thông báo phản biện Đồ án hè - T.Khoa

Các sinh viên làm đồ án cơ sở vào hè 2018-2019 có mặt tại phòng D209, lúc 15h00 ngày 28/08/2019 để phản biện đồ án.

Chú ý: Khi đi phản biện mang theo toàn bộ nội dung đồ án, phiếu theo dõi để nộp.

Trần Anh Khoa.

ĐACS HÈ CÔ HUYÊN

Các em làm ĐACS báo cáo đồ án vào sáng thứ 5 ngày 22/08/2019 lúc 9h30

Lịch báo cáo TTTN hè 2019 (Thầy Lợi)

Lịch báo cáo TTTN Hè 2019

Ngày báo cáo: 30.8.2019(Thứ 6)

Buổi: Chiều

Phòng máy