Về việc nộp lệ phí thi tốt nghiệp CĐ K.35, TCCN K.36 và chứng chỉ quốc phòng CĐ K.36

Tất cả học sinh - sinh viên CĐ khóa 11 (K.35), TCCN khóa 36 và CĐ khóa 12 (K.36) lên văn phòng khoa gặp Cô Xim để đóng các lệ phí sau:

Xem tiếp...

 

Danh sách sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp 2014

Sau đây là danh sách sinh viên đủ chuẩn để làm khóa luận tốt nghiệp 2014 (điểm tổng kết 3 năm >= 6.5đ), nếu sinh viên nào làm KLTN thì đăng ký với Giáo vụ khoa tới ngày 26/02/2014 (Thứ 4), trường hợp sinh viên không làm KLTN thì học môn thay thế để đủ tín chỉ ra trường (môn học thay thế xem trong sổ tay sinh viên)

Xem tiếp...

Lịch khai giảng các lớp học liên kết với trung tâm mạng Newstar

Khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng Công thương Hồ Chí Minh liên kết trung tâm đào tạo chuyên gia mạng NewStar khai giảng các lớp:

Xem tiếp...

Sinh viên khóa 2011 (K.11) đăng ký xin giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

Những sinh viên đi thực tập bên ngoài, yêu cầu đăng ký giấy giới thiệu thực tập theo mẫu và lớp trưởng các lớp tổng hợp lại nộp về khoa từ ngày ra thông báo đến ngày 21/02/2014. Khoa sẽ không nhận từng cá nhân riêng lẻ.

Mẫu phiếu tải tại link như sau: http://fit-hitu.edu.vn/home/sinh-vien/bieu-mau-don-tu/66-giay-gioi-thieu-thuc-tap-tot-nghiep.html

Lưu ý: Về việc nhận chứng chỉ GDQP và GDTC, khi nào nhà trường thông báo lấy chứng chỉ thì sinh viên liên hệ phòng Quản lý đào tạo để nhận.