Điểm thi tốt nghiệp TCCN 03/2015

Sinh viên xem điểm thi theo link bên dưới

Xem tiếp...

 

Danh sách tham quan công ty GameLoft ngày 31/03/2015

Danh sách sinh viên tham quan công ty GameLoft vui lòng xem trong file đính kèm.

Xem tiếp...

Hướng dẫn đồ án 2 (làm lại) cô Cúc

Các bạn sinh viên làm đồ án môn học 2 do cô Cúc hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên để nhận yêu cầu chi tiết của đề tài theo lịch:

+ 14g00 thứ 6 (27/03/2015) tại phòng D211.

+ hoặc 20g00 thứ 6 (27/03/2015) tại phòng D209.

 

 

T/b Sinh viên K36 làm đố án chuyên ngành (lần 2)

Các bạn sinh viên khóa 36 làm Đồ án chuyên ngành lần 02 có tên dưới đây, liên hệ gặp GVHD theo thông báo để nhận đề tài:

Cô Cúc:

 1. Vũ Thị Mai Anh - CCQ1211B
 2. Nguyễn Thái Dương - CCQ1211C
 3. Nguyễn Đỗ Đạt - CCQ1211C
 4. Nguyễn Trung Đức - CCQ1211A
 5. Trần Thị Hạnh - CCQ1211B
 6. Nguyễn Văn Hậu - CCQ1211A

Thầy Đăng Khoa:

 1.  Nguyễn Thị Kim Hoa - CCQ1211C
 2. Trương Hoàng Kha - CCQ1211C
 3. Phạm Thị Huỳnh Ngọc - CCQ1211A
 4. Nguyễn Hoàng Phúc - CCQ1211B
 5. Võ Thành Phúc - CCQ1211A
 6. Dương Thị Phụng - CCQ1211A

Thầy Anh Khoa

 1. Nguyễn Mạnh Thường Quân -CCQ1211A
 2. Nguyễn Vinh Sang - CCQ1211LA
 3. Nguyễn Thành Sơn - CCQ111101
 4. Phạm Phú Thành - CCQ1211A
 5. Lâm Đức Thắng - CCQ1211D
 6. Võ Văn Thuần - CCQ1211D

Thầy Đức: (Sinh viên gặp thầy Đức gặp báo cáo vào sáng thứ 4, phòng D2-08)

 1. Võ Tấn Thuận - CCQ1211A
 2. Nguyễn Hùng Tiến - CCQ1211A
 3. Nguyễn Ngọc Tiến - CCQ1211A
 4. Trần Thế Tín - CCQ1211D
 5. Nguyễn Ngọc Tra - CCQ1211A
 6. Phạm Đình Trọng - CCQ1211A
 7. Nguyễn Thế Vĩ - CCQ1211C
 8. Đoàn Văn Việt - CCQ1211A
 9. Trịnh Hoàng Vũ - CCQ1211A
 10. Trần Thị Thúy Vy - CCQ1211D
 11. Nguyễn Thiện Ý - CCQ1211D

 

 

 

Lịch hướng dẫn đồ án, khóa luận ( thầy Mạnh )

Tất cả sinh viên làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp gặp thầy theo lịch cố định hằng tuần như sau:

Bắt đầu từ: 13g - 16g, thứ 5, ngày 19/03/2015 tại phòng D209.

Sinh viên lựa chọn thời gian thích hợp trong khung giờ trên sao cho phù hợp với lịch học tại trường.

Nếu có vấn đề gì khác liên hệ với thầy qua e_mail: truongquangmanh@@gmail.com.