Nộp DACS, DACN (C.Quyên)

Các bạn làm DACS và DACN với c.Quyên sẽ báo cáo bài làm lần cuối vào 9h, 20/12 tại phòng máy. Khi đi mang theo giấy theo dõi tiến độ.

Thân!

 

Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1717F (c.Quyên)

Lịch thi:

14h30, chủ nhật, ngày 7/1/2018

Phòng D2-07, D2-09, D2-13

Kế hoạch bảo vệ đồ án T.Hán+T.Anh Khoa

Thông báo tới tất cả các sinh viên thực hiện đồ án (đồ án CSN, đồ án CN, TTTN) trong học kỳ 1 năm 2017-2018 có mặt tại phòng D2-11 vào 8h30 ngày 22/12/2017 - thứ 6 để báo cáo, phản biện;

Chú ý:

1. Khi đi đóng gói đồ án trong 1 folder là mã SV (sau khi phản biện nộp lại phiên bản cuối cùng);

2. Đồ án khi phản biện thì phải có phiếu theo dõi của GVHD;

3. Tất cả các SV không đến đúng giờ, xem như không đến báo cáo;

TAK;

Lịch báo cáo môn Lập trình web- cô Mai

Lớp Lập trình web cô Mai báo cáo ngày 11/1/2018 lúc 8h00 tại PM D2-06.

Thông báo thay đổi lịch thực hành môn NMLT lớp CCQ1711E (cô Cúc)

Các bạn sinh viên lớp CCQ1711E học ca 2 môn Nhập môn lập trình chiều thứ 5 tuần 18 chuyển sang học sáng thứ 5 tuần 17 (28/12/2017).

Lý do: cho kịp lịch thi học kỳ.