[TỔNG HỢP] Lịch gặp đồ án các thầy/cô (update)

 

Thầy Đức

Các bạn sinh viên làm đồ án do thầy Đức hướng dẫn gặp thầy vào sáng thứ 2 và sáng thứ 3 hàng tuần tại phòng D2-13.

---------------------------------------------------------------------

Thầy Tài

Các bạn sinh viên làm đồ án chuyên ngành do thầy Tài hướng dẫn gặp thầy buổi đầu tiên vào sáng thứ 2 (ngày 3/10/2016) tại phòng D2-08 hoặc chiều thứ 3 phòng D2-12. Các bạn join vào group này: https://www.facebook.com/groups/1862294890659883/

-----------------------------------------------------------------

THẦY TRẦN ANH KHOA

Đề nghị các bạn sinh viên sắp xếp thời gian lên gặp GVHD 1 lần / 1 tuần vào một số buổi sau:

1./ Tối thứ 3 hàng tuần, phòng D2-07

2./ Sáng thứ 4 hàng tuần, phòng D2-09

3./ Chiều thứ 5 hàng tuần, phòng D2-08

4./ Sáng thứ 6 hàng tuần, phòng D2-06

Chú ý: Những sinh viên không lên gặp sẽ không  được báo cáo đồ án cuối học kỳ

Thân chào;

----------------------------------------------------

CÔ CÚC

Các bạn sinh viên làm đồ án chuyên ngành do cô Cúc hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên vào thứ 6 (ngày 30/09/2016):

- Sáng thứ 6 (từ 9g30 đến 10g00) tại phòng D212.

- Chiều thứ 6 (từ 14g00 đến 14g30) tại phòng D213.

---------------------------------------------

THẦY BÙI TRỌNG VIÊN

Sáng thứ 2 phòng D212, chiều thứ 4 phòng D211, chiều thứ 6 phòng D206, chiều thứ 7 phòng D206

-------------------------------

THẦY ĐĂNG KHOA

- Tất cả sinh viên GẶP BUỔI ĐẦU: 16g35 Ngày thứ 3  04/10/2016 tại D207
(Sinh viên không gặp coi như hủy đồ án)

- Lịch gặp hướng dẫn hàng tuần:

  • Chiều thứ 3 (D207)
  • Sáng thứ 7 (D206)

-------------------------------

 

CÔ MAI

 

- Lịch gặp hướng dẫn hàng tuần: Sv chọn một trong các buổi sau, bắt đầu từ ngày 4/10/2016

 

  • Sáng thứ 3 (D2-07)
  • Sáng thứ 4 (D2-07)
  • Sáng Thứ 5 (D2-12)

 

-------------------------------

 Thầy Trường

 

- Sinh viên làm đồ án gặp thầy hàng tuần vào những buổi sau

 

  • Sáng thứ 4 (D2-06)
  • Sáng Thứ 5 (D2-11)
  • Chiều thứ 7 (D2-07)

 

-------------------------------

T.Nhựt

 Các bạn sinh viên làm đồ án do Thầy Nhựt hướng dẫn gặp Thầy để nhận đề tài vào:

- Sáng,Chiều thứ 2 D2-07 .

- Chiều thứ 3  tại phòng D207

- Chiều thứ 4 tại phòng D211

- Chiều thứ 7 tại phòng D2-08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thầy Hiệp

Các bạn sinh viên làm đồ án chuyên ngành do thầy Hiệp hướng dẫn gặp thầy vào các ngày

Chiều thứ 3 phòng D213

Chiều thứ 5 phòng D206

Sáng thứ 6 và thứ 7 phòng D209

Chú ý: Hạn cuối gặp lần đầu tiền gặp là ngày 8/10. Hạn cuối nộp đề cương chi tiết là ngày 17/10. Sau ngày 17/10 không nộp đề cương chi tiết coi như bỏ đồ án. Sau này không giải quyết bất kỳ trường hợp nào trể

---------------------------------------------------------------------