Lịch gặp đồ án thầy Hồ Diên Lợi

Sinh viên làm đồ án thầy Lợi, Lên làm(5 tiết) mỗi tuần tại phòng máy(Phòng thực hành) vào các buổi thầy dạy thực hành.

Thời khóa biểu của thầy xem tập tin đính kèm:

- Sinh viên làm nếu vắng quá 3 buổi, điểm hướng dẫn 0 điểm.

- Chú ý: Lên "Làm" đồ án chứ không phải là lên "báo cáo"

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin TKB_HK12017_2018.xlsx về máy tínhTKB_HK12017_2018.xlsx155 lần tải