TB thi lại môn Kiểm thử phần mềm - Cô Hồng Vân

Tất cả sinh viên lớp Kiểm thử phần mềm (Lớp Học Lại) sẽ thi lại môn này theo lịch thi chung của nhà trường, đợt thi ngày tối ngày 27/12/2017 sẽ hủy.

Dự kiến lịch thi từ cuối tháng 12/2017. Các bạn sinh viên theo dõi trên web đăng ký môn học để xác định ngày thi cụ thể.

Lý do: Nhà trường không cho phép thi trước lịch thi chung đối với môn tự luận.