TB lịch gặp, nhận và hướng dẫn đồ án, TTTN HK2 17-18

1- Thầy Đức:

Các em sinh viên làm TTTN và ĐAMH do thầy Đức hướng dẫn, gặp thầy vào sáng thứ 5 hàng tuần. Sinh viên nào không gặp thầy xem như bỏ môn hoc này và nhận điểm 0.

 2- Thầy Đăng Khoa:

Thông báo tới các bạn sinh viên làm Thực tập tốt nghiệp và Đồ án môn học (Những bạn sinh viên đã lỡ gặp trước tết)

Gặp thầy để nhận phân công đồ án với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: 15g00 ngày Thứ 6 (08/03/2018)

- Địa điểm: Phòng D2-10

3- Cô Cúc:

Sinh viên làm thực tập tốt nghiệp gặp cô để nhận đề tài theo lịch:

- Sáng thứ 4 (ngày 07/3/2018) từ 9h00 đến 9h30 tại phòng D2-06.

- Sáng thứ 5 (ngày 08/3/2018) từ 9h00 đến 9h30 tại phòng D2-06.

Tất cả sinh viên làm đồ án, TTTN do cô Cúc hướng dẫn sau 2 tuần liên tiếp không gặp cô để báo cáo coi như tự ý bỏ đề tài.

Mọi thắc mắc về sau không được giải quyết.

4- Thầy Lợi:

Thông báo tới tất cả các bạn sinh viên làm đồ án với thầy học kỳ 2 - 2018, gồm:

- Đồ án cơ sở ngành

- Đồ án chuyên ngành

- Thực tập tốt nghiệp(doanh nghiệp, tại trường)

Lịch làm đồ án: 

- Xem thời khóa biểu của thầy tại: https://www.facebook.com/groups/clublaptrinhweb/

- Sắp xếp lên ngồi làm ít nhất 2 tiết một tuần, bất kỳ buổi nào tại Phòng Thực Hành

- Vắng 3 tuần khỏi cần lên.