Lịch nhận đồ án cơ sở ngành học kỳ 2 (cô Cúc)

Các bạn sinh viên đăng ký làm đồ án cơ sở ngành học kỳ 2 (2017-2018) do cô Cúc hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên để nhận đề tài theo lịch:

- Sáng thứ 4 (24/01/2018) tại phòng D206 (từ 9g45 đến 10g30).

Sáng thứ 5 (25/01/2018) tại phòng D206 (từ 9g45 đến 10g30).

- Chiều thứ 6 (26/01/2018) tại phòng D206 (từ 14g00 đến 15g00).

Sau thời gian này mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Danh sách sinh viên đăng ký đồ án do cô Cúc hướng dẫn:

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp
1 2116110013 Thạch Thế Đăng CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A
2 2115110085 Hồ Ngọc Định CCQ1511B CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp B
3 2116110018 Huỳnh Ngọc Hải CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A
4 2115110090 Trần Công Hậu CCQ1511B CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp B
5 2116110244 Trần Thị Thu Hoài CCQ1611D CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp D
6 2115110235 Đặng Phan Công Lễ CCQ1511D CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp D
7 2116110253 Nguyễn Văn Linh CCQ1611D CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp D
8 2116110113 Lê Thị Hoàng Oanh CCQ1611B CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp B
9 2115110187 Lê Minh Phương CCQ1511C CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp C
10 2116110046 Nguyễn Hùng Quân CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A
11 2116110051 Bùi Minh Tâm CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A
12 2116110127 Nguyễn Thanh Thông CCQ1611B CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp B
13 2116110135 Nguyễn Lê Minh Tiến CCQ1611B CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp B
14 2116110289 Nguyễn Thanh Toàn CCQ1611D CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp D
15 2114110070 Phạm Minh Trung CCQ1411A CDCQ K2014 - Công nghệ thông tin lớp A
16 2116110067 Lê Nam Trung CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A
17 2116110219 Nguyễn Văn Tuấn CCQ1611C CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp C
18 2116110299 Nguyễn Thị Thanh Vân CCQ1611D CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp D
19 2116110226 Nguyễn Thanh Việt CCQ1611C CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp C
20 2116110075 Trần Thanh CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A