Lịch gặp đồ án- cô Mai

Các bạn sinh viên đăng ký làm đồ án cơ sở ngành học kỳ 2 (2017-2018) do cô Mai hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên để nhận đề tài theo lịch:

- Sáng thứ 3 (23/01/2018) tại phòng D206 (từ 9g45 đến 10g30).

- Sáng thứ 6 (26/01/2018) tại phòng D206 (từ 9g45 đến 10g30).

Khi đi mang theo phiếu heo dõi đồ án cơ sở (download tại đây và in ra: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/bieu-mau-don-tu/34-phieu-theo-doi-do-an-co-so-do-an-chuyen-nganh.html)

Sau thời gian này mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết. Danh sách sinh viên đăng ký đồ án do cô Mai hướng dẫn:

1 2115110003 Nguyễn Đức Anh CCQ1511A        
2 2115110150 Lê Nhật Anh CCQ1511C CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp C      
3 2116110002 Nguyễn Hoàng Anh CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
4 2115110269 Phạm Ngọc Báu CCQ1511D CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp D      
5 2116110011 Đoàn Minh Đạt CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
6 2116110086 Trần Thị Mỹ Duyên CCQ1611B CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp B      
7 2116110021 Lê Văn Hiệp CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
8 2116110242 Nguyễn Xuân Hiếu CCQ1611D CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp D      
9 2115110022 Đỗ Thị Hòa CCQ1511A CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp A      
10 2116110029 Đinh Trọng Hưng CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
11 2115110121 Võ Thị Tuyết Quỳnh CCQ1511B CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp B      
12 2116110309 Nguyễn Minh Tân CCQ1611B CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp B      
13 2116110053 Lê Chí Thanh CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
14 2115110058 Phạm Thị Thư CCQ1511A CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp A      
15 2116110133 Nguyễn Thị Thu Thủy CCQ1611B CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp B      
16 2116110062 Võ Thị Thùy Trang CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
17 2115110062 Tạ Thị Thùy Trang CCQ1511A CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp A      
18 2116110064 Phùng Công Triều CCQ1611A CDCQ K2016 - Công nghệ thông tin lớp A      
19 2115110064 Trịnh Quang Trường CCQ1511A CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp A      
20 2115110065 Lý Hoàng Quốc Tuấn CCQ1511A CDCQ K2015 - Công nghệ thông tin lớp A