Thông báo SV lam Đồ án_Thầy Sơn

- SV làm đồ án Thầy Sơn, gặp GV vào chiều thứ 6 hàng tuần tại phòng D208. Bắt đầu từ ngày 26/01/2018.

- Lưu ý: SV không gặp GV thì hoàn toàn chịu trách về sau.

 

Ngày đăng tin: 22/01/2018.

GV Phạm Văn Sơn