Lịch gặp đồ án cơ sở (c.Quyên)

Các bạn SV đăng kí đồ án cơ sở của c.Quyên sẽ nhận đề tài vào lúc 9h45 ngày 26/1 tại phòng D2-08.

Những sinh viên đăng kí làm đồ án của thầy nhận đề tài vào lúc 2h00 chiều thứ 7 ngày 27/01/2018

Xem thêm tại: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/thong-bao/1477-thong-bao-lam-do.html