T. Nhựt thông báo lịch gặp sinh viên đồ án 1,2, TTTN

Lịch gặp sinh viên 

Buổi sáng 8h30 đến 10h45.

Buổi chiều 13h30 đến 15h45

Các buổi sau:

Sáng chiều thứ 2 (Sáng D209  Chiều D213)

Sáng thứ 3 Phòng D209

Sáng thứ 6 Phòng D207

Hân hạnh được đón tiếp sv

Mọi thông tin thắc mắc gởi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.