Thông báo 03 về Thực tập tốt nghiệp (TTTN) năm 2018

Các bạn sinh viên khóa 39 (hoặc các bạn khóa trước chưa làm TTTN) chưa đăng ký đi TTTN tại doanh nghiệp (chưa nộp phiếu đăng ký TTTN) sẽ đăng ký một đề tài thực tập cụ thể như sau:

1.Hình thức đăng ký: đăng ký online

2. Link đăng ký: http://dkda.fit-hitu.edu.vn (Sinh viên xem phần trợ giúp: đổi thông tin cá nhân, cách đăng nhâp tại menu phải phía dưới link này)

3. Ngày và thời gian đăng ký: 18h00 thứ 6, nhằm ngày 02/03/2018; Chú ý các bạn có thể xem đề tài từ ngày thông báo.

Chú ý:

1. Các bạn trước khi đăng ký đề tài cần cung cấp thêm thông tin: Email, điện thoại, đổi mật khẩu (mật khẩu mặc định là ngày tháng năm sinh);

2. Khi đăng ký sinh viên được chọn GV, đề tài;

3. Sinh viên trước khóa 39 muốn đăng ký TTTN phải gửi thông tin (Mã SV, họ tên) vào tin nhắn facebook: https://www.facebook.com/hodienloi