Thực Tập Tốt Nghiệp - cô Mai

Sinh viên làm thực tập tốt nghiệp với cô Mai chưa nhận đề tài gặp cô chiều T6 - lúc 16h30 ngày 10/3 tại PM.

Sinh viên đã nhận đề tài đi báo cáo theo lịch hẹn như cũ. Khi đi mang theo phiếu theo dõi.

Sinh viên không gặp GV nhận đề tài xem như bỏ không làm TTTN.

Sinh viên làm thựSinh viên làm thực tập tốt nghiệp gặp cô để nhận đề tài theo lịch: - Sáng thứ 4 (ngày 07/3/2018) từ 9h00 đến 9h30 tại phòng D2-06. - Sáng thứ 5 (ngày 08/3/2018) từ 9h00 đến 9h30 tại phòng D2-06. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc.

Xem thêm tại: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/thong-bao/1495-lich-huong-dan-tttn-co-cuc.html