Thông báo 04 về TTTN

Do có nhiều bạn sinh viên chưa đăng ký được TTTN tại trường. Nên khoa quyết định mở đăng ký TTTN đợt 2 vào ngày thứ 7 nhằm ngày 10/03/2018 từ 8h00 đến hết 16h30;

Link đăng ký: http://dkda.fit-hitu.edu.vn/

Chú ý:

1. Các bạn khóa trước (trước khóa 39), muốn đăng ký TTTN phải liên hệ với Thầy Lợi trước, liên hệ tại: https://www.facebook.com/hodienloi (để hoàn tất thủ tục đăng ký)

2. Sau đợt đăng ký này khoa sẽ không mở đợt đăng ký nào nữa và khoa cũng không xem xét bất kỳ trường hợp nào không làm đúng quy trình

3. Từ nay cho tới hết ngày thứ 6 (09/03/2018) bạn nào chọn được công ty vẫn có thể nộp phiếu đăng ký đi thực tập tại công ty, nộp trực tiếp cho Thầy Trần Anh Khoa;