Thông báo về TTTN, ĐA - T.Anh Khoa

Các bạn đăng ký làm đồ án hay TTTN do Thầy Trần Anh Khoa hướng dẫn sắp xếp lên gặp GVHD định kỳ theo tuần.

Lịch tiếp sinh viên:

1. Sáng thứ 2
2. Cả ngày thứ 4
3. Sáng thứ 5
4. Cả ngày thứ 7

Chú ý:

+ Sáng bắt đầu: 9h30; Chiều bắt đầu: 14h30

+ Bạn nào không nên gặp đúng lịch, nếu không có sự thống nhất giữa Thầy và Trò thì xem như tự ý không thực hiện đồ án hay TTTN;


TAK;