TB danh sách sinh viên kiểm tra Tin Học (Chuẩn đầu ra) ngày 10/06/2018

Danh sách chính thức sinh viên kiểm tra Tin Học (Chuẩn đầu ra) ngày 10/06/2018.

Lưu ý:

- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 15 phút mỗi ca thi.

- Thí sinh xem kỹ Họ tên, Ngày Sinh, Nơi sinh; nếu phát hiện có sai sót báo lại cho Cán bộ coi thi điều chỉnh.

- Thí sinh mang theo CMND, thẻ Sinh viên hoặc Giấy tờ có dán ảnh.