Lịch phản biện đồ án và TTTN T.AKhoa+T.Hán

Thông tin tới tất cả các bạn sinh viên làm đồ án hay TTTN do Thầy Anh Khoa và Thầy Hán hướng dẫn trong học kỳ 2 năm 2017-2018 có mặt lúc 8h00 ngày 05/06/2018, tại phòng máy D2-09 để phản biện đồ án và TTTN.

Chú ý: Mọi trường hợp tự ý vắng mặt xem như không đi bảo vệ; Các bạn có thể sửa đồ án và TTTN tới ngày bảo vệ;

TAK