Danh sách nhóm thực hành môn Nhập môn lập trình và môn Tin học (lớp CCQ1811C - cô Cúc)

Các bạn sinh viên lớp CCQ1811C học môn Nhập môn lập trình và môn Tin học do cô Cúc giảng dạy đi thực hành theo phân công trong danh sách đính kèm và theo trình tự:
- Tuần 4: 

       + Chiều thứ 4 (05/9/2018): Ca 1 thực hành môn Tin học, ca 2 nghỉ.

 - Tuần 5:

       + Chiều thứ 3 (11/9/2018): Ca 1 thực hành môn Nhập môn lập trình, ca 2 nghỉ.

       + Chiều thứ 4 (12/9/2018): Ca 2 thực hành môn Tin học, ca 1 nghỉ.

- Tuần 6:

...

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin NMLT_CCQ1811C_S6_C3.pdf về máy tínhNMLT_CCQ1811C_S6_C3.pdf343 lần tải