Lịch Đồ án, TTTN Thầy/Cô học kỳ I, năm học 2018-2019

Thầy Đức

Hàng tuần thứ 6 phòng D206, lúc 8h-11h. Lần gặp đầu tiên để nhận đề tài ngày 07/09/2018

----------------------------------------------------------------------

Cô Huyên

Hàng tuần thứ 6 phòng D212, lúc 8h-11h. Lần gặp đầu tiên để nhận đề tài ngày 07/09/2018. Sau ngày này không giải quyết bất kỳ chuyện gì hết

----------------------------------------------------------------------

Thầy Viên

Hàng tuần thứ 3 phòng D211, buổi chiều. Lần gặp đầu tiên để nhận đề tài ngày 11/09/2018. Sau ngày này không giải quyết bất kỳ chuyện gì hết

----------------------------------------------------------------------

Thầy Hiệp

Hàng tuần thứ 6 phòng D211, lúc 8h-11h. Lần gặp đầu tiên để nhận đề tài ngày 07/09/2018. Sau ngày này không giải quyết bất kỳ chuyện gì hết

 ------------------------------

Thầy Phạm Đăng Khoa

Các bạn sinh viên gặp thầy để nhận đồ án và báo cáo một trong những ngày sau:

- Thứ 2: Buổi chiều, Phòng D211 (14g30-16g30)

- Thứ 4: Buổi sáng D213/D211 (8g30-9g30; 10g30-11g30)

Hết ngày 20/9 nếu bạn chưa nhận đồ án, coi như bỏ không thực hiện.

--------------------------------

Thầy Trần Anh Khoa

Đề nghị các bạn đăng ký đồ án chuyên ngành do Thầy Trần Anh Khoa hướng dẫn trong học kỳ I năm 2018-2019 sắp xếp lên gặp Thầy để nhận đồ án và thống nhất nội dung làm.

Lịch gặp: Một trong các buổi sau

1. Thứ 2, ngày 10/09/2018 lúc 10h00, phòng D2-09

2. Thứ 4, ngày 12/09/2018 lúc 10h00, phòng D2-12

3. Thứ 5, ngày 13/09/2018 lúc 10h00, phòng D2-08

 --------------------

Cô Mai

Các bạn sinh viên làm đồ án do cô Mai hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên để nhận đề tài theo lịch:

- Sáng thứ 5 (05/9/2018) tại phòng D213 (từ 9g30 đến 10g15).

- Sáng T2 (09/9/2018)  tại phòng D212 (từ 9hg30 đến 10g15).

- Chiều thứ 3 (10/9/2018) tại phòng D209 (từ 13g45 đến 14g30).

Sinh viên không đến gặp giáo viên theo thông báo mọi thắc mắc về sau không được giải quyết.

---------------------------

Thầy Nhựt

Các em sinh viên đăng ký đồ án do T.Nhụt hướng dẫn gặp thầy buổi đầu tiên vào chiều thứ 6 (07.09.2018)

Địa điểm D212 lúc 14h30.

Bạn nào bận học thì email cho Thầy để hẹn lịch vào giờ khác.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-----------------------------

Thầy Lợi

Lịch gặp nhận đồ án thầy Hồ Diên Lợi

- 10h00 ngày 13/09/2018(thứ 5)

- Phòng: Tập trung dãy D2(dãy phòng máy)

-------------------

Thầy Tú

Các bạn sinh viên làm đồ án do Thầy Tú hướng dẫn gặp hàng tuần:

- Chiều thứ 2 tại phòng D213 (từ 7g00 đến 11g00).

- Chiều thứ 3 tại phòng D209 (từ 7g00 đến 11g00).

Cô Cúc

Các bạn sinh viên làm đồ án do cô Cúc hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên để nhận đề tài theo lịch:

- Chiều thứ 4 (05/9/2018) tại phòng D207 (từ 14g00 đến 15g00).

- Chiều thứ 5 (06/9/2018)  tại phòng D207 (từ 14g00 đến 15g00).

- Chiều thứ 6 (07/9/2018) tại phòng D209 (từ 14g30 đến 15g30).

Sinh viên không đến gặp giáo viên theo thông báo mọi thắc mắc về sau không được giải quyết.