Lịch gặp hướng dẫn đồ án (T.Trường)

SV làm đồ án thầy Trường hướng dẫn gặp GV hàng tuần vào:

- 8h00 - 11h00, thứ 4 phòng máy D211.

- 14h00 - 16h00, thứ 6 phòng máy D207.