Thông tin tuyển dụng

Tuyển thực tập cho các vị trí: Phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, Tư vấn triển khai, kiểm thử hệ thống

Mỗi vị trí cần 3 bạn. Khi khi pass thực tập, các bạn sẽ được ưu tiên xét tuyển để trở thành nhân viên chính thức.

Mọi liên hệ gặp thầy Trường nhé

0988306308