Olympic tin học và tay nghề ASEAN

 Để nâng cao chất lượng đào tạo, ngoài việc luôn cải tiến phương pháp giảng dạy và cập nhật chương trình đào tạo kịp thời đáp ứng với sự phát triển khoa học công nghệ và nhu cầu nguồn nhân lực. Lãnh đạo khoa CNTT luôn tổ chức khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các cuộc thi cac tính học thuật cao như: Olympic tin học, Tay nghề ASEAN, ...

Được biết

*Về Olympic tin học

1. Năm 2011 – ĐH Cần thơ: 2 giải 3 (1 khối cao đẳng và 1 khối ĐH không chuyên tin), 2 giải khuyến kích (1 khối cao đẳng và 1 khối ĐH không chuyên tin).

STT

Họ tên

Giải

1

Lê Quý Kiều Hưng

3 khối ĐH không chuyên

2

Nguyễn Thị Thu Thủy

3 khối CĐ

3

Nguyễn Xuân Phú

Khuyến khích khối CĐ

4

Võ Nguyễn Lộc Tính

Khuyến khích khối ĐH không chuyên

  1. Năm 2012 – ĐH Công Nghiệp Hà Nội: 1 giải nhì, 2 giải 3 khối cao đẳng (năm này không có giải nhất khối CĐ); Giải nhất đồng đội khối CĐ

STT

Họ tên

Giải

1

Hồ Hoàng An

2 khối CĐ

2

Võ Nguyễn Lộc Thành

3 khối CĐ

3

Võ Nguyễn Lộc Tính

3 khối CĐ

2. Năm 2013 – Đại học Duy Tân Đà Nẵng: 2 giải 3 khối ĐH không chuyên, 1 giải 3 khối CĐ

STT

Họ tên

Giải

1

Nguyễn Hoài Đăng

Ba khối ĐH không chuyên

2

Võ Nguyễn Lộc Thành

Ba khối ĐH không chuyên

3

Phạm Tuân

Ba khối CĐ

3. Năm 2014 – ĐH Công Nghiệp Tp.HCM: 2 giải nhì, 1 giải 3 khối CĐ và 1 giải khuyến khích khối ĐH không chuyên; Nhất giải đồng đội khối CĐ

STT

Họ tên

Giải

1

Đinh Anh Tuấn

Nhì khối CĐ

2

Nguyễn Tiến Khoa

Nhì khối CĐ

3

Hồ Thái Hưng

Ba khối CĐ

4

Huỳnh Nhật Thanh

Khuyến khích khối ĐH không chuyên

4. Năm 2015 – ĐH Kinh Doanh và Cộng nghệ Hà Nội: 1 giải nhất và 1 giải khuyến khích khối CĐ.

STT

Họ tên

Giải

1

Lê Ngọc Hải

Nhất khối CĐ

2

Hứa Huy Hoàng

Khuyến khích khối CĐ

 5. Năm 2016 – ĐH Nha Trang: 1 giải nhì và 2 giải khuyến khích khối CĐ

STT

Họ tên

Giải

1

Nguyễn Văn Sang

Nhì khối CĐ

2

Lê Hữu Phát

Khuyến khích khối CĐ

3

Nguyễn Quốc Thắng

Khuyến khích khối CĐ

6. Năm 2017 – ĐH Sư Phạm Tp.HCM

STT

Họ tên

Giải

1

Võ Thị Thương

Ba khối CĐ

2

Nguyễn Ngọc Anh

Ba khối CĐ

3

Hoàng Minh Trung

Khuyến khích khối ĐH không chuyên

*Về tay nghề ASEAN

Năm 2014:  Giải nhì cấp thành phố nghề đồ họa, giải khuyến khích cấp bộ

Năm 2016: Giải nhì cấp thành phố tay nghề đồ họa, giải khuyến khích nghề quản trị hệ thống mạng --> giải khuyến khích cấp bộ

năm 2018: Giải khuyến khích cấp bộ ngành quản trị mạng, khuyến khích cấp bộ ngành thiết kế web, thiết kế đồ họa

Tháng 6/2008 khoa CNTT đã tổ chức cuộc thi Olympic tin học cấp trường qua đó lập ra đội tuyển olympic tin học để tổ chức huấn luyện tham gia cuộc thi olympic tin học cấp quốc gia tại Trường học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội. Sau dây là một sô hình ảnh của các cuộc thi

 Đội tuyển Olympic tin học tham gia kỳ thi quốc gia năm 2017

Lễ bế mạc Olympic tin học tham gia kỳ thi quốc gia năm 2017

 Đội tuyển Olympic tin học tham gia kỳ thi quốc gia năm 2017

 Đội tuyển Tay nghề ASEAN tham gia kỳ thi quốc gia năm 2018

 Đội tuyển Tay nghề ASEAN tham gia kỳ thi quốc gia năm 2018

Đội tuyển Tay nghề ASEAN tham gia kỳ thi quốc gia năm 2018