Lịch báo cáo môn Lập trình Web và Môn Mã nguồn mở - Thầy Lợi

Lịch báo cáo đồ án môn học

- Lập trình Web CCQ1611A

- Lớp mã nguồn mở CCQ1611A

Sinh viên đăng ký lịch báo cáo tại: https://goo.gl/forms/L3EqWcTO5ZERimBi2

Sinh viên cần chuẩn bị:

- Máy tính cá nhân

- Sau báo cáo là nộp mã nguồn, xuất CSDL thành file .sql

- Phiếu vấn đáp(file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin PhieuVanDap.pdf về máy tínhPhieuVanDap.pdf434 lần tải