Điểm thi các lớp Thầy Phạm Văn Sơn

Đề nghị các bạn SV xem kỹ các cột điểm,

Nếu có khiếu lại thì phản hồi cho GV trước ngày 13/12/2018.

Sau thời hạn trên, GV không giải quyết.

Ngày đăng: 06/12/2018

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin THVP_Chieu Thu 2_Nhom 1.pdf về máy tínhTHVP_Chieu Thu 2_Nhom 1.pdf297 lần tải
Tải tập tin THVP_Thu 5_Nhom 1.pdf về máy tínhTHVP_Thu 5_Nhom 1.pdf188 lần tải
Tải tập tin TINDC_Sang Thu 3_Nhom 1.pdf về máy tínhTINDC_Sang Thu 3_Nhom 1.pdf135 lần tải