Lịch báo cáo môn lập trình Web CCQ1611B

Lịch báo cáo môn lập trình web - CCQ1611B

- Ngày: 14h00 ngày 06/01/2019

- Phòng: Phòng máy

Sinh viên cần chuẩn bị:

- Phiếu phản biện: sinh viên tự đánh giá và tổng điểm, ký tên

- Tạo tập tin nén hotensv_masv.rar nội dung bên trong: Mã nguồn+ CSDL

- Sinh viên chuẩn bị máy tính cá nhân báo cáo

Chú ý: Cuối báo cáo nộp tập tin nén gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.