Điểm đồ án chuyên nghành, điểm học phần HĐH Linux, Quản trị mạng, Lắp ráp cài đặt (Thầy Viên)

Các em xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DO AN CN.pdf về máy tínhDO AN CN.pdf287 lần tải
Tải tập tin LAP RAP CAI DAT.pdf về máy tínhLAP RAP CAI DAT.pdf307 lần tải
Tải tập tin LINUX.pdf về máy tínhLINUX.pdf319 lần tải
Tải tập tin QUAN TRI MANG.pdf về máy tínhQUAN TRI MANG.pdf264 lần tải