Thông báo 01 về TTTN năm 2019

Khoa CNTT thông báo kế hoạch TTTN năm 2019, đề nghị các bạn sinh viên đọc kỹ (kế hoạch về TTTN năm 2019 - file đính kèm)

Chú ý:

1. Cách thức và thời gian chọn GVHD, thời gian có thể thay đổi hình thức TTTN

2. Thời gian thực hiện TTTN

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Thongbao01_TTTN.pdf về máy tínhThongbao01_TTTN.pdf216 lần tải