Thông báo 01 về Đồ án năm 2019

Khoa CNTT thông báo kế hoạch về việc thực hiện đồ án cơ sở ngành và đồ án chuyên ngành tới tất cả sinh viên có đăng ký đồ án trong học kỳ 2 năm 2018-2019 (Cụ thể xem trong file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Thongbao01_DA.pdf về máy tínhThongbao01_DA.pdf223 lần tải