Lịch gặp TTTN, Đồ án (cô Cúc)

Sinh viên nhận đề tài gặp cô:

+ Chiều T5 (21/02/2019) tại phòng D212 (từ 14g00 đến 16g00).

+ Sáng T6 (22/02/2019) tại văn phòng khoa CNTT (D101 - từ 10g00 đến 10g30).

SV không tới nhận đề tài đúng hẹn coi như bỏ TTTN, đồ án.