Đồ án, TTTN cô Huyên

Tất cả sinh viên làm đồ án, TTTN gặp cô chiều thứ 5 (21/02/2019) lúc 13h-15h30 tại phòng D213 hoặc sáng thứ 3 (26/01/2019) phòng D206 lúc 8h-10h30.