Lịch gặp đồ án- TTTN- cô Mai

Cô Mai

SV nhận đề tài gặp cô  chiều T4, chiều T5, chiều T7 tuần 2 lúc 16h30 tại PM D2-13 hoặc D2-11.

SV không tới nhận đề tài đúng hẹn coi như bỏ đồ án.