Lịch gặp đồ án (Thầy Trường)

SV do thầy Trường hướng dẫn sẽ gặp thầy  bắt đầu từ tuần 3 vào chiều thứ 2 phòng D212, sáng thứ 6 phòng D208 hoặc sáng thứ 7 phòng  D212